Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Executele. Executeur en het verstrekken van informatie. Informatieplicht. Inzagerecht. Beheerstaak. Aanvullende informatie. Dwangsom.

30 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Executeur en het verstrekken van informatie. Informatieplicht. Inzagerecht. Beheerstaak. Aanvullende informatie. Dwangsom.

De Rechtbank Overijssel heeft op  16 november 2020 uitspraak gedaan over een verzoek van een erfgenaam tot aanvullende informatie van de executeur. Op 15 november 2018 is de zus van verzoeker en verweerder, X, overleden. X heeft verweerder en A in haar testament benoemd tot executeurs. Inmiddels is de nalatenschap afgewikkeld, maar verzoeker heeft nog een aantal vragen aan de executeurs. Die vragen zijn in het verleden naar zijn mening onvoldoende beantwoord. Daarom vraagt hij de kantonrechter om verweerder op te dragen allerlei stukken [...]

Executele. Gebruiksrecht van een woning. Executeur vordert beëindiging van het persoonlijk gebruiksrecht van de woning door de erfgenaam.

23 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Gebruiksrecht van een woning. Executeur vordert beëindiging van het persoonlijk gebruiksrecht van de woning door de erfgenaam.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 10 november 2020 uitspraak gedaan over een vordering van een executeur tot het beëindigen van een persoonlijk gebruiksrecht van een erfgenaam van de woning van zijn overleden moeder. De executeur en gedaagde zijn zus en broer van elkaar. Zij zijn samen met nog twee andere broers en nog een zus erfgenaam in de nalatenschap van hun moeder. De executeur legt aan zijn vordering ten grondslag dat gedaagde sinds het overlijden van de moeder zonder recht of titel in de [...]

Executele. Taken van de executeur. Zijn de taken van de executeur voltooid? Is de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur verjaard?

16 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Taken van de executeur. Zijn de taken van de executeur voltooid? Is de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur verjaard?

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur was verjaard. Het meest vergaande verweer van B ten aanzien van de vorderingen van A in de hoofdzaak is dat zijn executeurschap in de eerste helft van de jaren negentig van de vorige eeuw is geëindigd en dat de vorderingen van A zijn verjaard. De rechtbank zal eerst dit verweer beoordelen. De rechtbank zal daarvoor eerst vaststellen of [...]

Executele. Ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen. Toetsing. Maatstaf. Is wantrouwen een gegronde reden? Stelplicht en bewijslast.

9 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen. Toetsing. Maatstaf. Is wantrouwen een gegronde reden? Stelplicht en bewijslast.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 15 oktober 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen. Het onderhavig verzoek van een van [...]

Taken van de executeur. Is de executele geëindigd? Voldoen van de schulden van de nalatenschap. Legitieme. Legitimaris als schuldeiser van de nalatenschap.

2 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Taken van de executeur. Is de executele geëindigd? Voldoen van de schulden van de nalatenschap. Legitieme. Legitimaris als schuldeiser van de nalatenschap.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of alle schulden van de nalatenschap door de executeur waren voldaan en de executele was geëindigd. In het [...]

Executele. Executeur is tevens erfgenaam. Hoedanigheid van executeur. Is de executeur in de juiste hoedanigheid aangesproken voor het voldoen van een schuld van de nalatenschap?

26 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Executeur is tevens erfgenaam. Hoedanigheid van executeur. Is de executeur in de juiste hoedanigheid aangesproken voor het voldoen van een schuld van de nalatenschap?

De Rechtbank Overijssel heeft op 29 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur in de juiste hoedanigheid was aangesproken tot de uitkering van een legaat. Erflaatster heeft [...]

Executele. Informatieplicht. Dient de executeur, die tevens erfgenaam is, rekening en verantwoording af te leggen aan de legitimaris-niet erfgenaam?

18 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Informatieplicht. Dient de executeur, die tevens erfgenaam is, rekening en verantwoording af te leggen aan de legitimaris-niet erfgenaam?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur, die tevens erfgenaam was, rekening en verantwoording diende af te leggen. Moeder heeft gedaagde [...]

Vereffening. Is de vereffenaar persoonlijk aansprakelijk voor het boedeltekort? Boedelbeschrijving.

12 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Is de vereffenaar persoonlijk aansprakelijk voor het boedeltekort? Boedelbeschrijving.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 1 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de vereffenaar persoonlijk aansprakelijk was voor het boedeltekort van de nalatenschap. Eisers  stellen dat gedaagde zodanig [...]

Executele. Schuld aan de nalatenschap. Verrekening met een vordering uit de legitieme? Hoedanigheid executeur tevens enig erfgenaam.

4 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Schuld aan de nalatenschap. Verrekening met een vordering uit de legitieme? Hoedanigheid executeur tevens enig erfgenaam.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 17 maart 2020 uitspraak gedaan over de wijze van dagvaarden van een executeur, die tevens erfgenaam is. Blijkens verklaring van erfrecht en executele, opgemaakt door [...]

Oudere blog items

De bevoegdheden van de executeur. Tegeldemaking. Mocht de executeur de woning uit de nalatenschap verkopen? Is de koopovereenkomst rechtsgeldig?

28 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor De bevoegdheden van de executeur. Tegeldemaking. Mocht de executeur de woning uit de nalatenschap verkopen? Is de koopovereenkomst rechtsgeldig?

Executele. Afgifte van een legaat. Wijziging van een legaat? Opschortingsrecht?

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Afgifte van een legaat. Wijziging van een legaat? Opschortingsrecht?

Aansprakelijkheid van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder wegens de verkoop van een woning voor een te lage prijs?

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Aansprakelijkheid van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder wegens de verkoop van een woning voor een te lage prijs?

Het verbinden van een dwangsom aan een veroordeling tot het afleggen van rekening en verantwoording. Afgifte van bankafschriften.

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Het verbinden van een dwangsom aan een veroordeling tot het afleggen van rekening en verantwoording. Afgifte van bankafschriften.

Executele. Vergoeding van de executeur. Overgangsrecht. Onvoorziene omstandigheden.

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Vergoeding van de executeur. Overgangsrecht. Onvoorziene omstandigheden.

Executele. Zijn de kosten van de notaris een schuld van de nalatenschap? Beheer van de executeur. Aanwijzing van een boedelnotaris.

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Zijn de kosten van de notaris een schuld van de nalatenschap? Beheer van de executeur. Aanwijzing van een boedelnotaris.

Loon van de executeur. Vergoeding van gemaakte kosten tijdens executele. Onvoorziene omstandigheden?

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Loon van de executeur. Vergoeding van gemaakte kosten tijdens executele. Onvoorziene omstandigheden?

Executele. Geschil tussen erfgenamen, tevens executeurs, over afwikkeling van een nalatenschap. Machtiging tot het te gelde maken van de woning?

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Geschil tussen erfgenamen, tevens executeurs, over afwikkeling van een nalatenschap. Machtiging tot het te gelde maken van de woning?

Taak van een afwikkelingsbewindvoerder en van een executeur. Inning van een geldlening. Beslaglegging.

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Taak van een afwikkelingsbewindvoerder en van een executeur. Inning van een geldlening. Beslaglegging.

Executele. Partiële verdeling mogelijk tijdens executele? Vordering tot nakoming overeenkomst met de executeur.

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Partiële verdeling mogelijk tijdens executele? Vordering tot nakoming overeenkomst met de executeur.

Executele. Testamentair-executeur verplicht tot het afleggen van rekening en verantwoording? Drie-sterren-executeur. Uitleg van testament. Informatieplicht.

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Testamentair-executeur verplicht tot het afleggen van rekening en verantwoording? Drie-sterren-executeur. Uitleg van testament. Informatieplicht.

Vordering van erfgenaam tot het afleggen van rekening en verantwoording door executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering van erfgenaam tot het afleggen van rekening en verantwoording door executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

Beheer door de executeur. Behoort de benoeming van een nieuwe bestuurder van een B.V. tot de taak van de executeur?

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Beheer door de executeur. Behoort de benoeming van een nieuwe bestuurder van een B.V. tot de taak van de executeur?

Ontslag executeur. Gewichtige reden. Verschaffen van inlichtingen. Opmaken van boedelbeschrijving. Verplichting tot doen van aangifte erfbelasting.

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur. Gewichtige reden. Verschaffen van inlichtingen. Opmaken van boedelbeschrijving. Verplichting tot doen van aangifte erfbelasting.

Executele. Beroep op legitieme. Vordering ingesteld tegen executeur. Hoedanigheid executeur die tevens enig erfgenaam is.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Beroep op legitieme. Vordering ingesteld tegen executeur. Hoedanigheid executeur die tevens enig erfgenaam is.

Kort geding. Geschil tussen mede-executeurs. Machtiging tot beheer van de nalatenschap? Machtiging te gelde maken van een woning?

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Geschil tussen mede-executeurs. Machtiging tot beheer van de nalatenschap? Machtiging te gelde maken van een woning?

Executele. Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur over een ingehouden geldbedrag. Is de vordering een schuld van de nalatenschap?

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur over een ingehouden geldbedrag. Is de vordering een schuld van de nalatenschap?

Executeur. Schulden van de nalatenschap. Taken en bevoegdheden van de executeur. Beheer. Incasseren van een vordering.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Schulden van de nalatenschap. Taken en bevoegdheden van de executeur. Beheer. Incasseren van een vordering.

Ontslag executeur. Nalaten van het opmaken van een boedelbeschrijving. Nodeloze kosten?

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur. Nalaten van het opmaken van een boedelbeschrijving. Nodeloze kosten?

Executele. Ontslag van de executeur? Gewichtige redenen voor ontslag.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Ontslag van de executeur? Gewichtige redenen voor ontslag.

Executele. Vaststelling van het loon van de executeur bij onvoorziene omstandigheden.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Vaststelling van het loon van de executeur bij onvoorziene omstandigheden.

Executele. Executeur is tevens erfgenaam. Proceskosten. Onnodig procederen? Kosten van rechtsbijstand.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Executeur is tevens erfgenaam. Proceskosten. Onnodig procederen? Kosten van rechtsbijstand.

Reikwijdte van de informatieplicht van de executeur tegenover de legitimaris. Eigen verantwoordelijkheid van de legitimaris.

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Reikwijdte van de informatieplicht van de executeur tegenover de legitimaris. Eigen verantwoordelijkheid van de legitimaris.

Executele. Executeur. Bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Executeur. Bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving

Executele. Executeur. Privatieve bevoegdheid van de executeur om namens de nalatenschap te procederen.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Executeur. Privatieve bevoegdheid van de executeur om namens de nalatenschap te procederen.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie