Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

De bevoegdheid van een deelgenoot en van de executeur om achterstallige betalingen te innen.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor De bevoegdheid van een deelgenoot en van de executeur om achterstallige betalingen te innen.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 28 mei 2019 uitspraak gedaan over de bevoegdheid van een deelgenoot en van de executeur om achterstallige betalingen te innen. In het tussenarrest heeft het hof samengevat geoordeeld dat appellanten blijkens de inleidende dagvaarding optreden in hun hoedanigheid van executeurs van de nalatenschap van hun moeder en voor zover één van de vorderingen de nalatenschap van vader betreft, op grond van artikel 3:171 BW. Het gaat alleen nog om geldvorderingen ten behoeve van de gemeenschap op geïntimeerde als deelgenoot [...]

Geschil tussen erfgenamen en executeur. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig gemaakt. Toch wordt een kort geding gestart. Dient de uitkomst van de bodemprocedure te worden afgewacht?

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geschil tussen erfgenamen en executeur. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig gemaakt. Toch wordt een kort geding gestart. Dient de uitkomst van de bodemprocedure te worden afgewacht?

De Rechtbank Gelderland heeft op 29 maart 2019 uitspraak gedaan over de vraag of in een geschil tussen erfgenamen en de executeur een de uitkomst van een aanhangig gemaakte bodenprocedure niet konden worden afgewacht in kort geding. De voorzieningenrechter overweegt het volgende. Vastgesteld moet worden dat ter zake van de nalatenschap van erflater tussen partijen bij deze rechtbank een bodemprocedure aanhangig is waarin dezelfde geschilpunten onderwerp van discussie zijn. Thans ligt ter beoordeling voor de vraag of er voldoende aanleiding is om in afwachting [...]

Afwikkeling van een nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Komen de kosten van het beheer voor rekening van de nalatenschap?

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling van een nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Komen de kosten van het beheer voor rekening van de nalatenschap?

De Rechtbank Den Haag heeft op 5 juni 2019 uitspraak gedaan over de afwikkeling van een nalatenschap en de bevoegdheden van de executeur, in het bijzonder over de kosten van het gevoerde beheer door de executeur. De executeur is bevoegd tot het beheer van de goederen van de nalatenschap. Voor de aan het beheer te ontlenen bevoegdheden kan aansluiting worden gezocht bij artikel 3:170 lid 2 BW (Hoge Raad, 21 november 2008, HR:2008:BD5985). Artikel 3:170 lid 1 BW bepaalt dat handelingen dienende tot gewoon [...]

Executele. Kostenvergoeding en verzoek aan de rechter om het loon van de executeur vast te stellen.

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Kostenvergoeding en verzoek aan de rechter om het loon van de executeur vast te stellen.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 21 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzoek om het loon van de executeur vast te stellen op grond van artikel 4:144 lid 2 BW. [...]

Ontslag van de executeur. Gewichtige reden voor ontslag? Volmacht tot beheer.

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Gewichtige reden voor ontslag? Volmacht tot beheer.

De Rechtbank Limburg heeft op 21 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag of er gewichtige reden bestond om de executeur te ontslaan. Uit de testamenten blijkt dat de erflater [...]

Executeur. Voldoende belang bij een rechterlijk bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving? Artikel 672 Rv.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Voldoende belang bij een rechterlijk bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving? Artikel 672 Rv.

De Rechtbank Den Haag heeft op 25 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of er een voldoende belang bestond voor een rechterlijk bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving. [...]

Executele. Bevoegdheid van de deelgenoot en de van executeur tot het innen van een geldvordering.

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Bevoegdheid van de deelgenoot en de van executeur tot het innen van een geldvordering.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 28 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de deelgenoot en de executeur bevoegd is tot het innen van een geldvordering In het tussenarrest [...]

Executeur. Kosten van de executele. Redelijk gemaakte kosten.

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Kosten van de executele. Redelijk gemaakte kosten.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de kosten van de executele. De executeur is van mening dat alle kosten die zij heeft moeten maken ten [...]

Verdeling van een nalatenschap. Taken van de executeur. Onttrekken van gelden door de executeur?

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Taken van de executeur. Onttrekken van gelden door de executeur?

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een erfenis, over de taken en bevoegdheden van de executeur en over de vraag of de [...]

Oudere blog items

Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld of is de executeur tekort geschoten in zijn taak?

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld of is de executeur tekort geschoten in zijn taak?

Afspraak tussen executeur en de erfgenamen over de vergoeding van de door de executeur te maken kosten? Bewijs.

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afspraak tussen executeur en de erfgenamen over de vergoeding van de door de executeur te maken kosten? Bewijs.

Hoever strekt de informatieplicht van de executeur indien de legitimaris daarom vraagt?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Hoever strekt de informatieplicht van de executeur indien de legitimaris daarom vraagt?

Ontslag van de executeur. Komen de advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt in de ontslagprocedure voor zijn eigen rekening?

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Komen de advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt in de ontslagprocedure voor zijn eigen rekening?

Afwikkeling nalatenschap. Vervanging executeur. Loon executeur in afwijking regeling testament. Redelijkheid en billijkheid.

24 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling nalatenschap. Vervanging executeur. Loon executeur in afwijking regeling testament. Redelijkheid en billijkheid.

Taken van de executeur. Voldoen van schulden. Is de executele geëindigd?

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Taken van de executeur. Voldoen van schulden. Is de executele geëindigd?

Rechtsmacht Nederlandse rechter bij internationale erfenis. Vordering executeur tot tussenkomst in geschil tussen erfgenamen over hun aandeel in de nalatenschap.

11 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rechtsmacht Nederlandse rechter bij internationale erfenis. Vordering executeur tot tussenkomst in geschil tussen erfgenamen over hun aandeel in de nalatenschap.

Onrechtmatige daad executeur? Dagvaarden van de executeur. In persoon of in hoedanigheid?

3 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad executeur? Dagvaarden van de executeur. In persoon of in hoedanigheid?

Tekortschieten van de executeur? Beheer van boedelgelden. Onrechtmatige daad? Onttrekken van gelden?

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Tekortschieten van de executeur? Beheer van boedelgelden. Onrechtmatige daad? Onttrekken van gelden?

Verzoek van de executeur tot het stellen van een termijn voor de aanvaarding van een nalatenschap. Is een verlenging van de termijn mogelijk?

20 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek van de executeur tot het stellen van een termijn voor de aanvaarding van een nalatenschap. Is een verlenging van de termijn mogelijk?

Verdeling nalatenschap. Executeur in taak tekortgeschoten? Gestoorde geestvermogen erflater? Schulden van de nalatenschap. Executeurskosten.

14 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Executeur in taak tekortgeschoten? Gestoorde geestvermogen erflater? Schulden van de nalatenschap. Executeurskosten.

Executeur verzoekt verdeling nalatenschap door de rechter. Het ter beschikking stellen van de goederen van de nalatenschap. Waren alle erfgenamen bekend en opgeroepen?

6 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur verzoekt verdeling nalatenschap door de rechter. Het ter beschikking stellen van de goederen van de nalatenschap. Waren alle erfgenamen bekend en opgeroepen?

Executeur. Zijn de advocaatkosten een schuld van de nalatenschap? De advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt moeten in dit geval voor zijn eigen rekening blijven.

28 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Zijn de advocaatkosten een schuld van de nalatenschap? De advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt moeten in dit geval voor zijn eigen rekening blijven.

Ontslag van de executeur? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Is de executele al geëindigd?

22 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Is de executele al geëindigd?

Executeur. Vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid. Afleggen rekening en verantwoording? Schulden van de nalatenschap. Beheer.

15 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid. Afleggen rekening en verantwoording? Schulden van de nalatenschap. Beheer.

Executeur en bewindvoerder. Beschermingsbewind. Tegenstrijdig belang? Rekening en verantwoording. Voorwaardelijke verdeling door de rechter.

8 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur en bewindvoerder. Beschermingsbewind. Tegenstrijdig belang? Rekening en verantwoording. Voorwaardelijke verdeling door de rechter.

Tekortschieten als bewindvoerder en executeur. Beheer. Verstrekken van een geldlening. Afleggen van rekening en verantwoording.

1 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Tekortschieten als bewindvoerder en executeur. Beheer. Verstrekken van een geldlening. Afleggen van rekening en verantwoording.

Executeur. Beneficiaire aanvaarding. Vereffening. Zijn de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend ter voldoening van de schulden? Boedelbeschrijving.

26 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Beneficiaire aanvaarding. Vereffening. Zijn de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend ter voldoening van de schulden? Boedelbeschrijving.

Kosten van de executele. Zijn de door de executeur gemaakte kosten schulden van de nalatenschap?

18 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kosten van de executele. Zijn de door de executeur gemaakte kosten schulden van de nalatenschap?

Onrechtmatige daad van de executeur? Tekort schieten in de zorg van een goed executeur?

11 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad van de executeur? Tekort schieten in de zorg van een goed executeur?

Ontslag executeur nalatenschap toegewezen wegens gegronde reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving informatieplicht jegens erfgenamen.

4 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur nalatenschap toegewezen wegens gegronde reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving informatieplicht jegens erfgenamen.

Executeur. Bevel tot boedelbeschrijving. Ambtshalve ontslag van de executeur? Vergoeding van de kosten van rechtsbijstand?

27 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Bevel tot boedelbeschrijving. Ambtshalve ontslag van de executeur? Vergoeding van de kosten van rechtsbijstand?

Executele. Incasseren van een vordering welke deel uitmaakt van een gemeenschap tussen deelgenoten. Karakter ingestelde vordering: pro se of namens de deelgenoten gezamenlijk?

20 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Incasseren van een vordering welke deel uitmaakt van een gemeenschap tussen deelgenoten. Karakter ingestelde vordering: pro se of namens de deelgenoten gezamenlijk?

Vordering tegen executeur tot afleggen van rekening en verantwoording. Executeur wordt in de gelegenheid gesteld actuele boedelbeschrijving over te leggen. Beëindiging van de taak van de executeur?

12 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tegen executeur tot afleggen van rekening en verantwoording. Executeur wordt in de gelegenheid gesteld actuele boedelbeschrijving over te leggen. Beëindiging van de taak van de executeur?

Eisen die worden gesteld aan een executeur

7 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Eisen die worden gesteld aan een executeur

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie