Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Executele. Geschil tussen erfgenamen, tevens executeurs, over afwikkeling van een nalatenschap. Machtiging tot het te gelde maken van de woning?

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Geschil tussen erfgenamen, tevens executeurs, over afwikkeling van een nalatenschap. Machtiging tot het te gelde maken van de woning?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 4 mei 2020 uitspraak gedaan over een machtiging tot het te gelde maken van een woning uit de nalatenschap. Partijen zijn broers en zus van elkaar. In het testament zijn partijen tot erfgenamen benoemd, onder bezwaar van een aan de kleinkinderen verstrekt legaat. Partijen zijn in het testament tevens benoemd tot executeurs van de nalatenschap met gezamenlijke bevoegdheid. Tot de nalatenschap van moeder behoort onder meer de woning waarin zij tot haar overlijden woonde. Gedaagde is op enig moment in de [...]

Taak van een afwikkelingsbewindvoerder en van een executeur. Inning van een geldlening. Beslaglegging.

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Taak van een afwikkelingsbewindvoerder en van een executeur. Inning van een geldlening. Beslaglegging.

De Rechtbank Limburg heeft op 8 juni 2020 uitspraak gedaan over de Taken van een afwikkelingsbewindvoerder en van de executeur. Op 2 januari 2020 is de erflaatster overleden. Erflaatster heeft bij testament van over haar laatste wil beschikt en onder meer haar vier kleinkinderen, ieder voor een gelijk deel tot erfgenamen benoemd en gedaagde tot afwikkelingsbewindvoerder en executeur testamentair benoemd. Taak van een afwikkelingsbewindvoerder en van een executeur. Inning van een geldlening. Beslaglegging. De rechter overweegt als volgt. Gedaagde dient uit hoofde van zijn wettelijke taken [...]

Executele. Partiële verdeling mogelijk tijdens executele? Vordering tot nakoming overeenkomst met de executeur.

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Partiële verdeling mogelijk tijdens executele? Vordering tot nakoming overeenkomst met de executeur.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 22 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of partiële verdeling van een nalatenschap mogelijk was tijdens de executele. Eiseres heeft nader toegelicht dat zij met haar vorderingen bedoelt om nakoming te vorderen van de partiële verdelingsafspraken die gedaagde in zijn hoedanigheid van executeur met eiseres zou hebben gemaakt. Executele. Partiële verdeling mogelijk tijdens executele? Vordering tot nakoming overeenkomst met de executeur. De rechter oordeelt als volgt. Tussen partijen staat vast dat de taak van gedaagde als executeur nog [...]

Executele. Testamentair-executeur verplicht tot het afleggen van rekening en verantwoording? Drie-sterren-executeur. Uitleg van testament. Informatieplicht.

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Testamentair-executeur verplicht tot het afleggen van rekening en verantwoording? Drie-sterren-executeur. Uitleg van testament. Informatieplicht.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 22 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een testamentair-executeur verplicht was tot het afleggen van rekening en verantwoording. Tussen partijen staat vast dat [...]

Vordering van erfgenaam tot het afleggen van rekening en verantwoording door executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering van erfgenaam tot het afleggen van rekening en verantwoording door executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 16 juni 2020 uitspraak gedaan over een vordering van erfgenaam tot het afleggen van rekening en verantwoording door executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Door middel van de grief betoogt [...]

Beheer door de executeur. Behoort de benoeming van een nieuwe bestuurder van een B.V. tot de taak van de executeur?

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Beheer door de executeur. Behoort de benoeming van een nieuwe bestuurder van een B.V. tot de taak van de executeur?

De Rechtbank Limburg heeft op 28 mei 2020 uitspraak gedaan in kort geding over de vraag of de benoeming van een nieuwe bestuurder tot de taak van de executeur behoorde. [...]

Ontslag executeur. Gewichtige reden. Verschaffen van inlichtingen. Opmaken van boedelbeschrijving. Verplichting tot doen van aangifte erfbelasting.

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur. Gewichtige reden. Verschaffen van inlichtingen. Opmaken van boedelbeschrijving. Verplichting tot doen van aangifte erfbelasting.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 27 februari 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een executeur. Verzoeker vraagt verweerder op grond van artikel 4:149 lid 2 van [...]

Executele. Beroep op legitieme. Vordering ingesteld tegen executeur. Hoedanigheid executeur die tevens enig erfgenaam is.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Beroep op legitieme. Vordering ingesteld tegen executeur. Hoedanigheid executeur die tevens enig erfgenaam is.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 17 maart 2020 uitspraak gedaan over een vordering, ingesteld tegen de executeur, in verband met de legitieme. Appellante heeft in eerste aanleg een beroep gedaan [...]

Kort geding. Geschil tussen mede-executeurs. Machtiging tot beheer van de nalatenschap? Machtiging te gelde maken van een woning?

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Geschil tussen mede-executeurs. Machtiging tot beheer van de nalatenschap? Machtiging te gelde maken van een woning?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 4 mei 2020 uitspraak gedaan in kort geding in een geschil tussen executeurs over de afwikkeling van een nalatenschap. Partijen zijn broers en zus van [...]

Oudere blog items

Executele. Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur over een ingehouden geldbedrag. Is de vordering een schuld van de nalatenschap?

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur over een ingehouden geldbedrag. Is de vordering een schuld van de nalatenschap?

Executeur. Schulden van de nalatenschap. Taken en bevoegdheden van de executeur. Beheer. Incasseren van een vordering.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Schulden van de nalatenschap. Taken en bevoegdheden van de executeur. Beheer. Incasseren van een vordering.

Ontslag executeur. Nalaten van het opmaken van een boedelbeschrijving. Nodeloze kosten?

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur. Nalaten van het opmaken van een boedelbeschrijving. Nodeloze kosten?

Executele. Ontslag van de executeur? Gewichtige redenen voor ontslag.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Ontslag van de executeur? Gewichtige redenen voor ontslag.

Executele. Vaststelling van het loon van de executeur bij onvoorziene omstandigheden.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Vaststelling van het loon van de executeur bij onvoorziene omstandigheden.

Executele. Executeur is tevens erfgenaam. Proceskosten. Onnodig procederen? Kosten van rechtsbijstand.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Executeur is tevens erfgenaam. Proceskosten. Onnodig procederen? Kosten van rechtsbijstand.

Reikwijdte van de informatieplicht van de executeur tegenover de legitimaris. Eigen verantwoordelijkheid van de legitimaris.

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Reikwijdte van de informatieplicht van de executeur tegenover de legitimaris. Eigen verantwoordelijkheid van de legitimaris.

Executele. Executeur. Bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Executeur. Bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving

Executele. Executeur. Privatieve bevoegdheid van de executeur om namens de nalatenschap te procederen.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Executeur. Privatieve bevoegdheid van de executeur om namens de nalatenschap te procederen.

Verzoek ontslag executeur. Ernstig wantrouwen? Gewichtige redenen? Privatieve bevoegdheid van de executeur.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek ontslag executeur. Ernstig wantrouwen? Gewichtige redenen? Privatieve bevoegdheid van de executeur.

Gewichtige redenen voor ontslag executeur? Wantrouwen bij erfgenamen over het beheer van de executeur. Beheer in belang van de erfgenamen?

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Gewichtige redenen voor ontslag executeur? Wantrouwen bij erfgenamen over het beheer van de executeur. Beheer in belang van de erfgenamen?

Executele. Beheer. Bevoegdheid van de executeur om een achterstallige betalingen te innen. Schulden van de nalatenschap.

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Beheer. Bevoegdheid van de executeur om een achterstallige betalingen te innen. Schulden van de nalatenschap.

Executele. Loon van de executeur. Werkzaamheden van de executeur.

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Loon van de executeur. Werkzaamheden van de executeur.

Bevoegdheden van de executeur. Beheer van de nalatenschap. Herstelwerkzaamheden

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bevoegdheden van de executeur. Beheer van de nalatenschap. Herstelwerkzaamheden

Schorsing van de executeurs in kort geding? Spoedeisend belang? Verstoorde relatie?

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Schorsing van de executeurs in kort geding? Spoedeisend belang? Verstoorde relatie?

Gewichtige redenen voor het ontslag van de executeur? Taken en bevoegdheden van de executeur.

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Gewichtige redenen voor het ontslag van de executeur? Taken en bevoegdheden van de executeur.

Einde van de taak van de executeur bij beneficiaire aanvaarding. Ontslag van de vereffenaars?

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Einde van de taak van de executeur bij beneficiaire aanvaarding. Ontslag van de vereffenaars?

Privatieve bevoegdheid van de executeur. Procederen namens de nalatenschap.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Privatieve bevoegdheid van de executeur. Procederen namens de nalatenschap.

Ontslag executeur? Verzoek tot benoeming van een deskundige. Taxatie. Onderbewindstelling.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur? Verzoek tot benoeming van een deskundige. Taxatie. Onderbewindstelling.

Executeur. Afgifte van een legaat. Legitieme. De executeur en de erfgenamen zijn gehouden inlichtingen aan de legitimaris te verstrekken.

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Afgifte van een legaat. Legitieme. De executeur en de erfgenamen zijn gehouden inlichtingen aan de legitimaris te verstrekken.

Ontslag executeur vanwege een ernstig wantrouwen dat erfgenaam heeft tegenover de executeur? Verdelingsbevoegdheid van de executeur.

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur vanwege een ernstig wantrouwen dat erfgenaam heeft tegenover de executeur? Verdelingsbevoegdheid van de executeur.

Executeur. Kosten van de executele. Schulden en kosten van de nalatenschap.

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Kosten van de executele. Schulden en kosten van de nalatenschap.

Executeur. Vereffening. Zijn de goederen van de nalatenschap ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen? Verdeling.

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Vereffening. Zijn de goederen van de nalatenschap ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen? Verdeling.

Ontslag van de executeur. Tekortkoming? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Erfbelasting.

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Tekortkoming? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Erfbelasting.

Executeur. Procesvertegenwoordiging en procesbevoegdheid. Niet ontvankelijkheid van de erfgenamen in hun vordering?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Procesvertegenwoordiging en procesbevoegdheid. Niet ontvankelijkheid van de erfgenamen in hun vordering?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie