Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Executele. Loon van de executeur. Werkzaamheden van de executeur.

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Loon van de executeur. Werkzaamheden van de executeur.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het vaststellen van het loon van de executeur. Verzoeker heeft de kantonrechter verzocht om op grond van het bepaalde in artikel 4:144 lid 2 BW het loon van de executeur vast te stellen. Op grond van artikel 4:144 lid 2 BW komt de executeur 1% van de waarde van het vermogen van de erflater op diens sterfdag toe. In artikel 4:144 lid 3 BW is echter bepaald dat artikel 4:159 lid 3 BW ook [...]

Bevoegdheden van de executeur. Beheer van de nalatenschap. Herstelwerkzaamheden

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bevoegdheden van de executeur. Beheer van de nalatenschap. Herstelwerkzaamheden

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de bevoegdheden van de executeur, in het bijzonder over het beheer van de nalatenschap door de executeur. De executeur stelt dat zij zowel het resterend deel van de saldi van de bankrekeningen van erflaatster als privégelden heeft moeten aanwenden om de woning te onderhouden en te renoveren. Het betrof een gedateerde woning en er was achterstallig onderhoud. Zonder deze verbouwing was de woning niet verkoopbaar, aldus de executeur. Ter zitting heeft de executeur [...]

Schorsing van de executeurs in kort geding? Spoedeisend belang? Verstoorde relatie?

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Schorsing van de executeurs in kort geding? Spoedeisend belang? Verstoorde relatie?

De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden in kort geding uitspraak gedaan over de schorsing van twee executeurs. Eisers vorderen dat de gedaagden in hun hoedanigheid van executeur te schorsen. Zij leggen aan deze vordering in de kern genomen ten grondslag dat de executeurs tekort schieten in de uitvoering van hun taken als executeur en dat sprake is van vooringenomenheid ten nadele van eisers. Zij voeren daartoe aan dat gedaagden, ondanks uitdrukkelijke verzoeken, bepaalde informatie niet aan de eiseres overhandigen en zij geen antwoord [...]

Gewichtige redenen voor het ontslag van de executeur? Taken en bevoegdheden van de executeur.

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Gewichtige redenen voor het ontslag van de executeur? Taken en bevoegdheden van de executeur.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het ontslag van een executeur. Waren er gewichtige redenen voor het ontslag aanwezig? Gewichtige redenen voor het ontslag van de [...]

Einde van de taak van de executeur bij beneficiaire aanvaarding. Ontslag van de vereffenaars?

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Einde van de taak van de executeur bij beneficiaire aanvaarding. Ontslag van de vereffenaars?

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het einde van de taak van de executeur bij beneficiaire aanvaarding en een verzoek tot het ontslag van de vereffenaars. [...]

Privatieve bevoegdheid van de executeur. Procederen namens de nalatenschap.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Privatieve bevoegdheid van de executeur. Procederen namens de nalatenschap.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 4 september 2019 uitspraak gedaan over de privatieve bevoegdheid van de executeur tot het procederen namens de nalatenschap. Het meest verstrekkende verweer van gedaagde als [...]

Ontslag executeur? Verzoek tot benoeming van een deskundige. Taxatie. Onderbewindstelling.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur? Verzoek tot benoeming van een deskundige. Taxatie. Onderbewindstelling.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van de executeur en een verzoek tot benoeming van een deskundige. Ontslag executeur? Verzoek [...]

Executeur. Afgifte van een legaat. Legitieme. De executeur en de erfgenamen zijn gehouden inlichtingen aan de legitimaris te verstrekken.

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Afgifte van een legaat. Legitieme. De executeur en de erfgenamen zijn gehouden inlichtingen aan de legitimaris te verstrekken.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 juli 2019 uitspraak gedaan over de verplichting van de executeur en de erfgenamen om aan de legitimaris inlichtingen te verstrekken. In het testament [...]

Ontslag executeur vanwege een ernstig wantrouwen dat erfgenaam heeft tegenover de executeur? Verdelingsbevoegdheid van de executeur.

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur vanwege een ernstig wantrouwen dat erfgenaam heeft tegenover de executeur? Verdelingsbevoegdheid van de executeur.

De Rechtbank Limburg heeft op 31 oktober 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een executeur vanwege een ernstig wantrouwen dat de erfgenaam had tegenover de executeur. [...]

Oudere blog items

Executeur. Kosten van de executele. Schulden en kosten van de nalatenschap.

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Kosten van de executele. Schulden en kosten van de nalatenschap.

Executeur. Vereffening. Zijn de goederen van de nalatenschap ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen? Verdeling.

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Vereffening. Zijn de goederen van de nalatenschap ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen? Verdeling.

Ontslag van de executeur. Tekortkoming? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Erfbelasting.

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Tekortkoming? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Erfbelasting.

Executeur. Procesvertegenwoordiging en procesbevoegdheid. Niet ontvankelijkheid van de erfgenamen in hun vordering?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Procesvertegenwoordiging en procesbevoegdheid. Niet ontvankelijkheid van de erfgenamen in hun vordering?

Ontslag van een vereffenaar. Einde van de taak van de executeur? Beneficiaire aanvaarding.

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van een vereffenaar. Einde van de taak van de executeur? Beneficiaire aanvaarding.

Rekening en verantwoording door executeur. Verrekening vordering van de executeur op nalatenschap? Processueel ondeelbare rechtsverhouding.

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rekening en verantwoording door executeur. Verrekening vordering van de executeur op nalatenschap? Processueel ondeelbare rechtsverhouding.

Gewichtige redenen voor ontslag executeur? Wantrouwen. Belangen van erfgenamen.

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Gewichtige redenen voor ontslag executeur? Wantrouwen. Belangen van erfgenamen.

De bevoegdheid van een deelgenoot en van de executeur om achterstallige betalingen te innen.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor De bevoegdheid van een deelgenoot en van de executeur om achterstallige betalingen te innen.

Geschil tussen erfgenamen en executeur. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig gemaakt. Toch wordt een kort geding gestart. Dient de uitkomst van de bodemprocedure te worden afgewacht?

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geschil tussen erfgenamen en executeur. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig gemaakt. Toch wordt een kort geding gestart. Dient de uitkomst van de bodemprocedure te worden afgewacht?

Afwikkeling van een nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Komen de kosten van het beheer voor rekening van de nalatenschap?

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling van een nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Komen de kosten van het beheer voor rekening van de nalatenschap?

Executele. Kostenvergoeding en verzoek aan de rechter om het loon van de executeur vast te stellen.

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Kostenvergoeding en verzoek aan de rechter om het loon van de executeur vast te stellen.

Ontslag van de executeur. Gewichtige reden voor ontslag? Volmacht tot beheer.

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Gewichtige reden voor ontslag? Volmacht tot beheer.

Executeur. Voldoende belang bij een rechterlijk bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving? Artikel 672 Rv.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Voldoende belang bij een rechterlijk bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving? Artikel 672 Rv.

Executele. Bevoegdheid van de deelgenoot en de van executeur tot het innen van een geldvordering.

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Bevoegdheid van de deelgenoot en de van executeur tot het innen van een geldvordering.

Executeur. Kosten van de executele. Redelijk gemaakte kosten.

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Kosten van de executele. Redelijk gemaakte kosten.

Verdeling van een nalatenschap. Taken van de executeur. Onttrekken van gelden door de executeur?

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Taken van de executeur. Onttrekken van gelden door de executeur?

Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld of is de executeur tekort geschoten in zijn taak?

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld of is de executeur tekort geschoten in zijn taak?

Afspraak tussen executeur en de erfgenamen over de vergoeding van de door de executeur te maken kosten? Bewijs.

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afspraak tussen executeur en de erfgenamen over de vergoeding van de door de executeur te maken kosten? Bewijs.

Hoever strekt de informatieplicht van de executeur indien de legitimaris daarom vraagt?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Hoever strekt de informatieplicht van de executeur indien de legitimaris daarom vraagt?

Ontslag van de executeur. Komen de advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt in de ontslagprocedure voor zijn eigen rekening?

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Komen de advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt in de ontslagprocedure voor zijn eigen rekening?

Afwikkeling nalatenschap. Vervanging executeur. Loon executeur in afwijking regeling testament. Redelijkheid en billijkheid.

24 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling nalatenschap. Vervanging executeur. Loon executeur in afwijking regeling testament. Redelijkheid en billijkheid.

Taken van de executeur. Voldoen van schulden. Is de executele geëindigd?

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Taken van de executeur. Voldoen van schulden. Is de executele geëindigd?

Rechtsmacht Nederlandse rechter bij internationale erfenis. Vordering executeur tot tussenkomst in geschil tussen erfgenamen over hun aandeel in de nalatenschap.

11 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rechtsmacht Nederlandse rechter bij internationale erfenis. Vordering executeur tot tussenkomst in geschil tussen erfgenamen over hun aandeel in de nalatenschap.

Onrechtmatige daad executeur? Dagvaarden van de executeur. In persoon of in hoedanigheid?

3 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad executeur? Dagvaarden van de executeur. In persoon of in hoedanigheid?

Tekortschieten van de executeur? Beheer van boedelgelden. Onrechtmatige daad? Onttrekken van gelden?

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Tekortschieten van de executeur? Beheer van boedelgelden. Onrechtmatige daad? Onttrekken van gelden?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie