Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

De bevoegdheden van de executeur. Tegeldemaking. Mocht de executeur de woning uit de nalatenschap verkopen? Is de koopovereenkomst rechtsgeldig?

28 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor De bevoegdheden van de executeur. Tegeldemaking. Mocht de executeur de woning uit de nalatenschap verkopen? Is de koopovereenkomst rechtsgeldig?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een executeur de bevoegdheid had om een woning uit de nalatenschap te gelde te maken. Partijen houdt verdeeld de vraag of de levering van het landgoed door de executeur aan geïntimeerden, met welke levering de overdracht van het landgoed was beoogd, die overdracht heeft bewerkstelligd. Met het oog op de beantwoording van de in omschreven vraag zal het hof eerst onderzoeken of, gelet op de door art. 3:89 in verbinding met [...]

Executele. Afgifte van een legaat. Wijziging van een legaat? Opschortingsrecht?

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Afgifte van een legaat. Wijziging van een legaat? Opschortingsrecht?

De Rechtbank Limburg heeft op 1 september 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot wijziging van een legaat. Door de aanvaarding van de nalatenschap is verweerder gebonden aan het testament en dient hij als executeur er in beginsel zorg voor te dragen dat hetgeen op grond van de legaten aan verzoekster verschuldigd is, wordt voldaan of wordt nagekomen. Door verweerder is een bedrag van € 35.000,- aan verzoekster betaald, alsook tot 1 juni 2019 de maandelijkse bijdrage van € 2.500,-. Na 1 juni 2019 [...]

Aansprakelijkheid van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder wegens de verkoop van een woning voor een te lage prijs?

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Aansprakelijkheid van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder wegens de verkoop van een woning voor een te lage prijs?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 25 februari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur-afwikkelingsbewindvoerder wegens verkoop van de woning uit de nalatenschap voor een te lage prijs aansprakelijk was tegenover de erfgenamen. De grieven richten zich tegen de afwijzing van de vordering met betrekking tot de door appellanten gestelde schade als gevolg van de verkoop van de woning aan de kleindochter van de erflater. Volgens appellanten dienen de executeur-afwikkelingsbewindvoerders de nalatenschap schadeloos te stellen in verband met de te lage verkoopopbrengst van [...]

Het verbinden van een dwangsom aan een veroordeling tot het afleggen van rekening en verantwoording. Afgifte van bankafschriften.

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Het verbinden van een dwangsom aan een veroordeling tot het afleggen van rekening en verantwoording. Afgifte van bankafschriften.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 1 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een dwangsom verbonden moest worden aan een veroordeling tot het afleggen van rekening en verantwoording. De [...]

Executele. Vergoeding van de executeur. Overgangsrecht. Onvoorziene omstandigheden.

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Vergoeding van de executeur. Overgangsrecht. Onvoorziene omstandigheden.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 25 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vergoeding van de executeur bij onvoorziene omstandigheden. Erflater had op 3 mei 1999 een testament laten opmaken. In [...]

Executele. Zijn de kosten van de notaris een schuld van de nalatenschap? Beheer van de executeur. Aanwijzing van een boedelnotaris.

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Zijn de kosten van de notaris een schuld van de nalatenschap? Beheer van de executeur. Aanwijzing van een boedelnotaris.

De Rechtbank Den Haag heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de gemaakte notariskosten door de executeur tijdens de executele een schuld was van de nalatenschap. [...]

Loon van de executeur. Vergoeding van gemaakte kosten tijdens executele. Onvoorziene omstandigheden?

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Loon van de executeur. Vergoeding van gemaakte kosten tijdens executele. Onvoorziene omstandigheden?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 15 april 2020 uitspraak gedaan over het loon van de executeur en de vergoeding van gemaakte kosten tijdens de executele. Erflater heeft bij testament [...]

Executele. Geschil tussen erfgenamen, tevens executeurs, over afwikkeling van een nalatenschap. Machtiging tot het te gelde maken van de woning?

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Geschil tussen erfgenamen, tevens executeurs, over afwikkeling van een nalatenschap. Machtiging tot het te gelde maken van de woning?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 4 mei 2020 uitspraak gedaan over een machtiging tot het te gelde maken van een woning uit de nalatenschap. Partijen zijn broers en zus van [...]

Taak van een afwikkelingsbewindvoerder en van een executeur. Inning van een geldlening. Beslaglegging.

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Taak van een afwikkelingsbewindvoerder en van een executeur. Inning van een geldlening. Beslaglegging.

De Rechtbank Limburg heeft op 8 juni 2020 uitspraak gedaan over de Taken van een afwikkelingsbewindvoerder en van de executeur. Op 2 januari 2020 is de erflaatster overleden. Erflaatster heeft bij testament [...]

Oudere blog items

Executele. Partiële verdeling mogelijk tijdens executele? Vordering tot nakoming overeenkomst met de executeur.

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Partiële verdeling mogelijk tijdens executele? Vordering tot nakoming overeenkomst met de executeur.

Executele. Testamentair-executeur verplicht tot het afleggen van rekening en verantwoording? Drie-sterren-executeur. Uitleg van testament. Informatieplicht.

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Testamentair-executeur verplicht tot het afleggen van rekening en verantwoording? Drie-sterren-executeur. Uitleg van testament. Informatieplicht.

Vordering van erfgenaam tot het afleggen van rekening en verantwoording door executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering van erfgenaam tot het afleggen van rekening en verantwoording door executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

Beheer door de executeur. Behoort de benoeming van een nieuwe bestuurder van een B.V. tot de taak van de executeur?

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Beheer door de executeur. Behoort de benoeming van een nieuwe bestuurder van een B.V. tot de taak van de executeur?

Ontslag executeur. Gewichtige reden. Verschaffen van inlichtingen. Opmaken van boedelbeschrijving. Verplichting tot doen van aangifte erfbelasting.

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur. Gewichtige reden. Verschaffen van inlichtingen. Opmaken van boedelbeschrijving. Verplichting tot doen van aangifte erfbelasting.

Executele. Beroep op legitieme. Vordering ingesteld tegen executeur. Hoedanigheid executeur die tevens enig erfgenaam is.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Beroep op legitieme. Vordering ingesteld tegen executeur. Hoedanigheid executeur die tevens enig erfgenaam is.

Kort geding. Geschil tussen mede-executeurs. Machtiging tot beheer van de nalatenschap? Machtiging te gelde maken van een woning?

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Geschil tussen mede-executeurs. Machtiging tot beheer van de nalatenschap? Machtiging te gelde maken van een woning?

Executele. Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur over een ingehouden geldbedrag. Is de vordering een schuld van de nalatenschap?

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur over een ingehouden geldbedrag. Is de vordering een schuld van de nalatenschap?

Executeur. Schulden van de nalatenschap. Taken en bevoegdheden van de executeur. Beheer. Incasseren van een vordering.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Schulden van de nalatenschap. Taken en bevoegdheden van de executeur. Beheer. Incasseren van een vordering.

Ontslag executeur. Nalaten van het opmaken van een boedelbeschrijving. Nodeloze kosten?

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur. Nalaten van het opmaken van een boedelbeschrijving. Nodeloze kosten?

Executele. Ontslag van de executeur? Gewichtige redenen voor ontslag.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Ontslag van de executeur? Gewichtige redenen voor ontslag.

Executele. Vaststelling van het loon van de executeur bij onvoorziene omstandigheden.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Vaststelling van het loon van de executeur bij onvoorziene omstandigheden.

Executele. Executeur is tevens erfgenaam. Proceskosten. Onnodig procederen? Kosten van rechtsbijstand.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Executeur is tevens erfgenaam. Proceskosten. Onnodig procederen? Kosten van rechtsbijstand.

Reikwijdte van de informatieplicht van de executeur tegenover de legitimaris. Eigen verantwoordelijkheid van de legitimaris.

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Reikwijdte van de informatieplicht van de executeur tegenover de legitimaris. Eigen verantwoordelijkheid van de legitimaris.

Executele. Executeur. Bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Executeur. Bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving

Executele. Executeur. Privatieve bevoegdheid van de executeur om namens de nalatenschap te procederen.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Executeur. Privatieve bevoegdheid van de executeur om namens de nalatenschap te procederen.

Verzoek ontslag executeur. Ernstig wantrouwen? Gewichtige redenen? Privatieve bevoegdheid van de executeur.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek ontslag executeur. Ernstig wantrouwen? Gewichtige redenen? Privatieve bevoegdheid van de executeur.

Gewichtige redenen voor ontslag executeur? Wantrouwen bij erfgenamen over het beheer van de executeur. Beheer in belang van de erfgenamen?

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Gewichtige redenen voor ontslag executeur? Wantrouwen bij erfgenamen over het beheer van de executeur. Beheer in belang van de erfgenamen?

Executele. Beheer. Bevoegdheid van de executeur om een achterstallige betalingen te innen. Schulden van de nalatenschap.

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Beheer. Bevoegdheid van de executeur om een achterstallige betalingen te innen. Schulden van de nalatenschap.

Executele. Loon van de executeur. Werkzaamheden van de executeur.

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Loon van de executeur. Werkzaamheden van de executeur.

Bevoegdheden van de executeur. Beheer van de nalatenschap. Herstelwerkzaamheden

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bevoegdheden van de executeur. Beheer van de nalatenschap. Herstelwerkzaamheden

Schorsing van de executeurs in kort geding? Spoedeisend belang? Verstoorde relatie?

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Schorsing van de executeurs in kort geding? Spoedeisend belang? Verstoorde relatie?

Gewichtige redenen voor het ontslag van de executeur? Taken en bevoegdheden van de executeur.

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Gewichtige redenen voor het ontslag van de executeur? Taken en bevoegdheden van de executeur.

Einde van de taak van de executeur bij beneficiaire aanvaarding. Ontslag van de vereffenaars?

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Einde van de taak van de executeur bij beneficiaire aanvaarding. Ontslag van de vereffenaars?

Privatieve bevoegdheid van de executeur. Procederen namens de nalatenschap.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Privatieve bevoegdheid van de executeur. Procederen namens de nalatenschap.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie