Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Kort geding. Geschil tussen mede-executeurs. Machtiging tot beheer van de nalatenschap? Machtiging te gelde maken van een woning?

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Geschil tussen mede-executeurs. Machtiging tot beheer van de nalatenschap? Machtiging te gelde maken van een woning?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 4 mei 2020 uitspraak gedaan in kort geding in een geschil tussen executeurs over de afwikkeling van een nalatenschap. Partijen zijn broers en zus van elkaar. Moeder, de erflaatster, heeft een testament laten opmaken. In het testament zijn partijen tot erfgenamen benoemd. Partijen hebben de nalatenschap allen zuiver aanvaard. Partijen zijn in het testament tevens benoemd tot executeurs van de nalatenschap met gezamenlijke bevoegdheid. Eisers vorderen hen te machtigen om namens de erfgenamen de nalatenschap te beheren en alle [...]

Executele. Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur over een ingehouden geldbedrag. Is de vordering een schuld van de nalatenschap?

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur over een ingehouden geldbedrag. Is de vordering een schuld van de nalatenschap?

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. Ter comparitie hebben partijen overeenstemming bereikt over de afwikkeling van de nalatenschap met betrekking tot de woning. Eiseres heeft ter comparitie verklaard dat gedaagde inmiddels rekening en verantwoording heeft afgelegd, maar dat alleen de € 11.000,- die hij heeft ingehouden op de nalatenschap nog een discussiepunt is. De executeur heeft ter comparitie verklaard dat de vordering van € 12.500,- die hij op de erflater meent [...]

Executeur. Schulden van de nalatenschap. Taken en bevoegdheden van de executeur. Beheer. Incasseren van een vordering.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Schulden van de nalatenschap. Taken en bevoegdheden van de executeur. Beheer. Incasseren van een vordering.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de executeur tot het incasseren van een geldvordering. In het tussenarrest heeft het hof samengevat geoordeeld dat appellanten blijkens de inleidende dagvaarding optreden in hun hoedanigheid van executeurs van de nalatenschap van hun moeder en voor zover één van de vorderingen de nalatenschap van vader betreft, op grond van artikel 3:171 BW. Executeur. Schulden van de nalatenschap. Taken en bevoegdheden van de executeur. Beheer. Incasseren van een vordering. De rechter oordeelt [...]

Ontslag executeur. Nalaten van het opmaken van een boedelbeschrijving. Nodeloze kosten?

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur. Nalaten van het opmaken van een boedelbeschrijving. Nodeloze kosten?

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een executeur vanwege het nalaten van het tijdig opmaken van een boedelbeschrijving. De kantonrechter [...]

Executele. Ontslag van de executeur? Gewichtige redenen voor ontslag.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Ontslag van de executeur? Gewichtige redenen voor ontslag.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of er gewichtige redenen aanwezig waren voor het ontslag van de executeur. In het verzoekschrift vraagt verzoeker om [...]

Executele. Vaststelling van het loon van de executeur bij onvoorziene omstandigheden.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Vaststelling van het loon van de executeur bij onvoorziene omstandigheden.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot het vaststellen van het loon van de executeur bij onvoorziene omstandigheden. Erflater heeft in zijn testament bepaald [...]

Executele. Executeur is tevens erfgenaam. Proceskosten. Onnodig procederen? Kosten van rechtsbijstand.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Executeur is tevens erfgenaam. Proceskosten. Onnodig procederen? Kosten van rechtsbijstand.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan de executele en de gemaakte proceskosten. De grief ziet op de beslissing van de rechtbank in haar vonnis dat iedere partij [...]

Reikwijdte van de informatieplicht van de executeur tegenover de legitimaris. Eigen verantwoordelijkheid van de legitimaris.

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Reikwijdte van de informatieplicht van de executeur tegenover de legitimaris. Eigen verantwoordelijkheid van de legitimaris.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de reikwijdte van de informatieplicht van de executeur tegenover de legitimaris ter berekening van de legitieme. De rechter ziet zich [...]

Executele. Executeur. Bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Executeur. Bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verplichting tot het opmaken van een boedelbeschrijving ex artikel 672 Rv. De vraag is of verzoeker voldoende belang [...]

Oudere blog items

Executele. Executeur. Privatieve bevoegdheid van de executeur om namens de nalatenschap te procederen.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Executeur. Privatieve bevoegdheid van de executeur om namens de nalatenschap te procederen.

Verzoek ontslag executeur. Ernstig wantrouwen? Gewichtige redenen? Privatieve bevoegdheid van de executeur.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek ontslag executeur. Ernstig wantrouwen? Gewichtige redenen? Privatieve bevoegdheid van de executeur.

Gewichtige redenen voor ontslag executeur? Wantrouwen bij erfgenamen over het beheer van de executeur. Beheer in belang van de erfgenamen?

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Gewichtige redenen voor ontslag executeur? Wantrouwen bij erfgenamen over het beheer van de executeur. Beheer in belang van de erfgenamen?

Executele. Beheer. Bevoegdheid van de executeur om een achterstallige betalingen te innen. Schulden van de nalatenschap.

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Beheer. Bevoegdheid van de executeur om een achterstallige betalingen te innen. Schulden van de nalatenschap.

Executele. Loon van de executeur. Werkzaamheden van de executeur.

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Loon van de executeur. Werkzaamheden van de executeur.

Bevoegdheden van de executeur. Beheer van de nalatenschap. Herstelwerkzaamheden

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bevoegdheden van de executeur. Beheer van de nalatenschap. Herstelwerkzaamheden

Schorsing van de executeurs in kort geding? Spoedeisend belang? Verstoorde relatie?

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Schorsing van de executeurs in kort geding? Spoedeisend belang? Verstoorde relatie?

Gewichtige redenen voor het ontslag van de executeur? Taken en bevoegdheden van de executeur.

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Gewichtige redenen voor het ontslag van de executeur? Taken en bevoegdheden van de executeur.

Einde van de taak van de executeur bij beneficiaire aanvaarding. Ontslag van de vereffenaars?

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Einde van de taak van de executeur bij beneficiaire aanvaarding. Ontslag van de vereffenaars?

Privatieve bevoegdheid van de executeur. Procederen namens de nalatenschap.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Privatieve bevoegdheid van de executeur. Procederen namens de nalatenschap.

Ontslag executeur? Verzoek tot benoeming van een deskundige. Taxatie. Onderbewindstelling.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur? Verzoek tot benoeming van een deskundige. Taxatie. Onderbewindstelling.

Executeur. Afgifte van een legaat. Legitieme. De executeur en de erfgenamen zijn gehouden inlichtingen aan de legitimaris te verstrekken.

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Afgifte van een legaat. Legitieme. De executeur en de erfgenamen zijn gehouden inlichtingen aan de legitimaris te verstrekken.

Ontslag executeur vanwege een ernstig wantrouwen dat erfgenaam heeft tegenover de executeur? Verdelingsbevoegdheid van de executeur.

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur vanwege een ernstig wantrouwen dat erfgenaam heeft tegenover de executeur? Verdelingsbevoegdheid van de executeur.

Executeur. Kosten van de executele. Schulden en kosten van de nalatenschap.

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Kosten van de executele. Schulden en kosten van de nalatenschap.

Executeur. Vereffening. Zijn de goederen van de nalatenschap ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen? Verdeling.

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Vereffening. Zijn de goederen van de nalatenschap ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen? Verdeling.

Ontslag van de executeur. Tekortkoming? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Erfbelasting.

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Tekortkoming? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Erfbelasting.

Executeur. Procesvertegenwoordiging en procesbevoegdheid. Niet ontvankelijkheid van de erfgenamen in hun vordering?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Procesvertegenwoordiging en procesbevoegdheid. Niet ontvankelijkheid van de erfgenamen in hun vordering?

Ontslag van een vereffenaar. Einde van de taak van de executeur? Beneficiaire aanvaarding.

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van een vereffenaar. Einde van de taak van de executeur? Beneficiaire aanvaarding.

Rekening en verantwoording door executeur. Verrekening vordering van de executeur op nalatenschap? Processueel ondeelbare rechtsverhouding.

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rekening en verantwoording door executeur. Verrekening vordering van de executeur op nalatenschap? Processueel ondeelbare rechtsverhouding.

Gewichtige redenen voor ontslag executeur? Wantrouwen. Belangen van erfgenamen.

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Gewichtige redenen voor ontslag executeur? Wantrouwen. Belangen van erfgenamen.

De bevoegdheid van een deelgenoot en van de executeur om achterstallige betalingen te innen.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor De bevoegdheid van een deelgenoot en van de executeur om achterstallige betalingen te innen.

Geschil tussen erfgenamen en executeur. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig gemaakt. Toch wordt een kort geding gestart. Dient de uitkomst van de bodemprocedure te worden afgewacht?

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geschil tussen erfgenamen en executeur. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig gemaakt. Toch wordt een kort geding gestart. Dient de uitkomst van de bodemprocedure te worden afgewacht?

Afwikkeling van een nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Komen de kosten van het beheer voor rekening van de nalatenschap?

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling van een nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Komen de kosten van het beheer voor rekening van de nalatenschap?

Executele. Kostenvergoeding en verzoek aan de rechter om het loon van de executeur vast te stellen.

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Kostenvergoeding en verzoek aan de rechter om het loon van de executeur vast te stellen.

Ontslag van de executeur. Gewichtige reden voor ontslag? Volmacht tot beheer.

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Gewichtige reden voor ontslag? Volmacht tot beheer.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie