toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Executele. Loon van de executeur. Werkzaamheden van de executeur.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het vaststellen van het loon van de executeur. Verzoeker heeft de kantonrechter verzocht om op grond van het bepaalde in artikel 4:144 lid 2 BW het loon van de executeur vast te stellen. Op grond van artikel 4:144 lid 2 BW komt de executeur 1% [...]

Door | 23 februari 2020

Schorsing van de executeurs in kort geding? Spoedeisend belang? Verstoorde relatie?

De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden in kort geding uitspraak gedaan over de schorsing van twee executeurs. Eisers vorderen dat de gedaagden in hun hoedanigheid van executeur te schorsen. Zij leggen aan deze vordering in de kern genomen ten grondslag dat de executeurs tekort schieten in de uitvoering van hun taken als executeur en [...]

Door | 9 februari 2020

Gewichtige redenen voor het ontslag van de executeur? Taken en bevoegdheden van de executeur.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het ontslag van een executeur. Waren er gewichtige redenen voor het ontslag aanwezig? Gewichtige redenen voor het ontslag van de executeur? Taken en bevoegdheden van de executeur. De rechter oordeelt als volgt. Het oordeel van de kantonrechter luidt dat van gewichtige redenen geen sprake is. [...]

Door | 3 februari 2020

Einde van de taak van de executeur bij beneficiaire aanvaarding. Ontslag van de vereffenaars?

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het einde van de taak van de executeur bij beneficiaire aanvaarding en een verzoek tot het ontslag van de vereffenaars. Onweersproken staat vast dat verweersters de nalatenschap van de erflaatster beneficiair hebben aanvaard, dat zij daardoor als vereffenaars van de nalatenschap hebben te gelden en [...]

Door | 27 januari 2020

Privatieve bevoegdheid van de executeur. Procederen namens de nalatenschap.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 4 september 2019 uitspraak gedaan over de privatieve bevoegdheid van de executeur tot het procederen namens de nalatenschap. Het meest verstrekkende verweer van gedaagde als executeur is het beroep op niet-ontvankelijkheid van eiser. Volgens gedaagde mag alleen de executeur, en niet eiser zelf, de onderhavige procedure instellen. Privatieve bevoegdheid van [...]

Door | 18 januari 2020

Ontslag executeur? Verzoek tot benoeming van een deskundige. Taxatie. Onderbewindstelling.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van de executeur en een verzoek tot benoeming van een deskundige. Ontslag executeur? Verzoek tot benoeming van een deskundige. Taxatie. Onderbewindstelling. De rechter oordeelt met betrekking tot het verzoek tot benoeming van een deskundige als volgt. In het testament [...]

Door | 12 januari 2020

Executeur. Afgifte van een legaat. Legitieme. De executeur en de erfgenamen zijn gehouden inlichtingen aan de legitimaris te verstrekken.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 juli 2019 uitspraak gedaan over de verplichting van de executeur en de erfgenamen om aan de legitimaris inlichtingen te verstrekken. In het testament heeft erflater twee legaten ten gunste van zijn zoon opgenomen, het legaat van het één/vierde deel van de inboedel en het legaat van het vruchtgebruik [...]

Door | 18 december 2019

Ontslag executeur vanwege een ernstig wantrouwen dat erfgenaam heeft tegenover de executeur? Verdelingsbevoegdheid van de executeur.

De Rechtbank Limburg heeft op 31 oktober 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een executeur vanwege een ernstig wantrouwen dat de erfgenaam had tegenover de executeur. De erfgename stelt dat zij van meet af geen vertrouwen in de executeur heeft en dat zij, in afwachting van de beslissing op het onderhavige [...]

Door | 11 december 2019