Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Executele. Executeur vordert de betaling van een schuld aan de nalatenschap. Is verrekening mogelijk? Is verrekening mogelijk op opschortende voorwaarden?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 6 januari 2021 uitspraak gedaan over de vraag of verrekening en opschorting mogelijk was bij een vordering van de executeur om gedaagde te veroordelen een schuld aan de nalatenschap te betalen. In het tussenvonnis van 15 juli 2020 is voor recht verklaard dat gedaagde een schuld heeft aan de nalatenschap [...]

Door | 18 januari 2021

Erfrecht. Executele. Executeur en recht op loon. Loon in afwijking van regeling in testament mogelijk?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de executeur, in afwijking van een regeling in het testament, recht had op loon. Ter mondelinge behandeling is gesproken over de afwikkeling van de nalatenschap van erflater en de uitvoering daarvan door verzoeker als executeur. Erfrecht. Executele. Executeur en recht op loon. [...]

Door | 11 januari 2021

Erfrecht. Beheer over bankrekening. Afleggen van rekening en verantwoording aan erfgenamen? Volmacht. Misbruik van omstandigheden?

De Rechtbank Gelderland heeft op 16 december2020 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam rekening en verantwoording diende af te leggen tegenover de andere erfgenamen over het gevoerde beheer van de bankrekening van de erflaatster. Erflaatster heeft bij testament beschikt over haar nalatenschap. Partijen zijn ieder voor 1/6 deel erfgenaam van erflaatster. Op 17 [...]

Door | 4 januari 2021

Executele. Zijn de taken van de executeur voltooid? Is de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording verjaard? Fideï commis.

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur was verjaard. Het meest vergaande verweer van B ten aanzien van de vorderingen van A in de hoofdzaak is dat zijn executeurschap in de eerste helft van de jaren [...]

Door | 14 december 2020

Executele. Is er een einde gekomen aan de taak van de executeur? Beheer. Successierechten.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 17 november 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de taak van de executeur geëindigd was. Het gaat in dit geding om het navolgende. Vader is op 10 oktober 2007 overleden. Vader heeft bij een op 29 november 2005 opgemaakt testament over zijn nalatenschap beschikt. Geïntimeerde, appellant en moeder zijn [...]

Door | 7 december 2020

Executele. Executeur en het verstrekken van informatie. Informatieplicht. Inzagerecht. Beheerstaak. Aanvullende informatie. Dwangsom.

De Rechtbank Overijssel heeft op  16 november 2020 uitspraak gedaan over een verzoek van een erfgenaam tot aanvullende informatie van de executeur. Op 15 november 2018 is de zus van verzoeker en verweerder, X, overleden. X heeft verweerder en A in haar testament benoemd tot executeurs. Inmiddels is de nalatenschap afgewikkeld, maar verzoeker heeft nog [...]

Door | 30 november 2020

Executele. Gebruiksrecht van een woning. Executeur vordert beëindiging van het persoonlijk gebruiksrecht van de woning door de erfgenaam.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 10 november 2020 uitspraak gedaan over een vordering van een executeur tot het beëindigen van een persoonlijk gebruiksrecht van een erfgenaam van de woning van zijn overleden moeder. De executeur en gedaagde zijn zus en broer van elkaar. Zij zijn samen met nog twee andere broers en nog een zus [...]

Door | 23 november 2020

Executele. Taken van de executeur. Zijn de taken van de executeur voltooid? Is de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur verjaard?

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur was verjaard. Het meest vergaande verweer van B ten aanzien van de vorderingen van A in de hoofdzaak is dat zijn executeurschap in de eerste helft van de jaren [...]

Door | 16 november 2020

Executele. Ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen. Toetsing. Maatstaf. Is wantrouwen een gegronde reden? Stelplicht en bewijslast.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 15 oktober 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen. Het onderhavig verzoek van een van de erfgenamen, te weten verzoekster, is gegrond op artikel 4:149 lid 2 BW: het ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen. In hoger [...]

Door | 9 november 2020

Taken van de executeur. Is de executele geëindigd? Voldoen van de schulden van de nalatenschap. Legitieme. Legitimaris als schuldeiser van de nalatenschap.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of alle schulden van de nalatenschap door de executeur waren voldaan en de executele was geëindigd. In het onderhavige geschil gaat het om de legitieme portie van eiseres in de nalatenschap van erflaatster. Eiseres heeft aanspraak gemaakt op haar legitieme portie. Daarvoor is [...]

Door | 2 november 2020