Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Executele. Executeur is tevens erfgenaam. Hoedanigheid van executeur. Is de executeur in de juiste hoedanigheid aangesproken voor het voldoen van een schuld van de nalatenschap?

De Rechtbank Overijssel heeft op 29 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur in de juiste hoedanigheid was aangesproken tot de uitkering van een legaat. Erflaatster heeft bij testament van 18 februari 2015 over haar nalatenschap beschikt. In dat testament heeft zij onder andere vastgelegd dat haar zoon (eiser) haar enige erfgenaam [...]

Door | 26 oktober 2020

Executele. Informatieplicht. Dient de executeur, die tevens erfgenaam is, rekening en verantwoording af te leggen aan de legitimaris-niet erfgenaam?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur, die tevens erfgenaam was, rekening en verantwoording diende af te leggen. Moeder heeft gedaagde bij testament tot erfgenaam en executeur benoemd. Eiseres is onterfd. Zij heeft tijdig aanspraak gemaakt op haar legitieme portie. Executele. Informatieplicht. Dient de executeur, die [...]

Door | 18 oktober 2020

Vereffening. Is de vereffenaar persoonlijk aansprakelijk voor het boedeltekort? Boedelbeschrijving.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 1 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de vereffenaar persoonlijk aansprakelijk was voor het boedeltekort van de nalatenschap. Eisers  stellen dat gedaagde zodanig in ernstige matige tekort is geschoten in de vervulling van haar verplichtingen als vereffenaar dat zij aansprakelijk is geworden voor de schulden uit de nalatenschap [...]

Door | 12 oktober 2020

Executele. Schuld aan de nalatenschap. Verrekening met een vordering uit de legitieme? Hoedanigheid executeur tevens enig erfgenaam.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 17 maart 2020 uitspraak gedaan over de wijze van dagvaarden van een executeur, die tevens erfgenaam is. Blijkens verklaring van erfrecht en executele, opgemaakt door de notaris, heeft erflater bij testament van 10 april 2015 geïntimeerde tot enig erfgenaam en executeur benoemd. In deze zaak gaat het om de vordering [...]

Door | 4 oktober 2020

De bevoegdheden van de executeur. Tegeldemaking. Mocht de executeur de woning uit de nalatenschap verkopen? Is de koopovereenkomst rechtsgeldig?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een executeur de bevoegdheid had om een woning uit de nalatenschap te gelde te maken. Partijen houdt verdeeld de vraag of de levering van het landgoed door de executeur aan geïntimeerden, met welke levering de overdracht van het landgoed was beoogd, die [...]

Door | 28 september 2020

Aansprakelijkheid van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder wegens de verkoop van een woning voor een te lage prijs?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 25 februari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur-afwikkelingsbewindvoerder wegens verkoop van de woning uit de nalatenschap voor een te lage prijs aansprakelijk was tegenover de erfgenamen. De grieven richten zich tegen de afwijzing van de vordering met betrekking tot de door appellanten gestelde schade als gevolg van [...]

Door | 15 september 2020

Het verbinden van een dwangsom aan een veroordeling tot het afleggen van rekening en verantwoording. Afgifte van bankafschriften.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 1 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een dwangsom verbonden moest worden aan een veroordeling tot het afleggen van rekening en verantwoording. De rechtbank heeft appellant veroordeeld om binnen vier weken na het vonnis rekening en verantwoording aan geïntimeerden af te leggen conform de tussen partijen overeengekomen volmacht, [...]

Door | 7 september 2020

Executele. Vergoeding van de executeur. Overgangsrecht. Onvoorziene omstandigheden.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 25 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vergoeding van de executeur bij onvoorziene omstandigheden. Erflater had op 3 mei 1999 een testament laten opmaken. In dat testament is de kandidaat-notaris tot executeur-testamentair benoemd. De grief van appellante betreft de beslissing van de rechtbank in het eindvonnis van 25 juli 2018 [...]

Door | 1 september 2020

Executele. Zijn de kosten van de notaris een schuld van de nalatenschap? Beheer van de executeur. Aanwijzing van een boedelnotaris.

De Rechtbank Den Haag heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de gemaakte notariskosten door de executeur tijdens de executele een schuld was van de nalatenschap. Op 24 januari 2017 is overleden de vader van partijen. Erflater had twee kinderen. Erflater heeft bij testament van 9 januari 2014 over zijn nalatenschap [...]

Door | 24 augustus 2020