Rekening en verantwoording

Bij het einde van zijn taak moet de executeur rekening en verantwoording afleggen aan degenen die na hem tot het beheer van de nalatenschap bevoegd zijn. Dat zijn meestal de erfgenamen, maar het kan ook een opvolgend executeur of een vereffenaar zijn. Een executeur doet er daarom verstandig aan om gedurende zijn beheer een overzichtelijk dossier bij te houden waaruit zijn werkzaamheden, bankmutaties, gemaakte kosten etcetera snel duidelijk worden. In het algemeen doet de executeur er verstandig aan zo transparant mogelijk te werk te gaan, omdat hij anders kan worden ontslagen. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Overzicht inkomsten en uitgaven door executeur

De executeur doet er verstandig aan om in zijn dossier op te nemen een overzicht van alle inkomsten en uitgaven en een verslag van alle werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij de verkoop van een huis: taxatierapport, verkoopadvies van de makelaar, eventueel verantwoording van een verlaging van de vraagprijs, overzicht van het aantal bezichtigingen en biedingen etc.

Onderdeel van de rekening en verantwoording is ook een overzicht van alle executeurskosten en eventueel van het executeursloon. Volgens de wet heeft de executeur recht op één procent van de waarde van het vermogen van erflater op datum overlijden. In het testament kan echter worden bepaald dat de executeur geen recht heeft op loon. Wanneer het testament een professionele executeur aanwijst kan het redelijk zijn dat een uurtarief wordt gehanteerd. Om problemen te voorkomen kan de executeur het beste voorafgaand aan zijn werkzaamheden afspraken maken met de erfgenamen en ook tussentijds rapporteren wat de stand van zaken is met betrekking tot kosten.

Wanneer er sprake is van loon dat ten laste wordt gebracht van de nalatenschap is daarover veelal geen erfbelasting maar wel inkomstenbelasting verschuldigd. De executeur heeft niet eerder recht op loon dan wanneer hij klaar is met zijn werk. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Controle door erfgenamen op werk executeur

Hoewel de executeur als enige aan het werk is en de erfgenamen niet bevoegd zijn om zelf te handelen is het toch belangrijk dat de erfgenamen zicht houden op de werkzaamheden van de executeur. Wanneer de executeur zijn werk niet goed doet, kan dit nare verrassingen opleveren voor erfgenamen, vooral wanneer zij zuiver hebben aanvaard. Zo heeft zich onlangs een zaak voorgedaan waarin de executeur een tweetal legaten aan goede doelen niet had voldaan. Hoewel de erfgenamen hun deel al hadden gekregen èn hadden opgemaakt, moesten zij van de rechtbank uit hun eigen vermogen alsnog de legaten voldoen. De executeur kan echter aansprakelijk zijn voor zijn fouten. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Decharge executeur

Als de executeur klaar is met zijn werk en hij heeft rekening en verantwoording afgelegd dan is het belangrijk dat de erfgenamen hem decharge verlenen, dat wil zeggen dat de erfgenamen verklaren dat de executeur zijn werk goed heeft gedaan en dat er over en weer niets meer valt te vorderen. Om misverstanden te voorkomen kan dit het beste schriftelijk worden gedaan. De executeur kan immers aansprakelijk zijn voor zijn foutenBel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Belangrijke jurisprudentie van onze advocaat executeur

Onze advocaat executeur heeft voor u relevante jurisprudentie gevonden over rekening en verantwoording van een executeur:

Rechtbank Den Haag 8 juni 2016: de vordering tot het vragen van rekening en verantwoording verjaart in beginsel binnen 5 jaar. Weest u dus op tijd en bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.