Advocaat executeur

Heeft u problemen met een executeur? Of u wordt juist als executeur ten onrechte aangesproken? En u zoekt een advocaat die gespecialiseerd is op dit gebied. Wij zijn een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is op het gebied van erfrecht, dus ook op het gebied van de executeur. Onze advocaat executeur staat meerdere keren per jaar zowel de klanten bij die een executeur willen ontslaan als klanten die zich juist als executeur willen verdedigen.

Wij hebben voor onze klanten deze website gemaakt die alleen maar gaat over de executeur in nalatenschappen. Op de homepage kunt u in grote lijn lezen wat voor informatie over de executeur u aantreft op deze website. Wellicht dat uw vragen al op de homepage door onze advocaat executeur worden beantwoord, anders kunt u ook verder lezen op de andere pagina’s, die u kunt vinden in het menu boven aan de pagina. Ook kunt u gebruik maken van onze nieuwe chat-functie. Wij beantwoorden uw vragen dan zo snel mogelijk. De onderwerpen van de andere pagina’s vindt u onder en bovenaan deze website. U kunt ons ook vrijblijvend met uw vraag over de executele of het afwikkelingsbewind bellen: 020-3980150 of vul (ook vrijblijvend) het contactformulier in.

Bel nu

Wat is een executeur?

Een executeur is een persoon die bij een testament is aangewezen om een erfenis die is open gevallen af te wikkelen. De executeur maakt een boedelbeschrijving over alle bezittingen en schulden van de erfenis. Vervolgens kijkt een executeur of hij (of zij) alle schulden van de nalatenschap kan betalen met het geld dat hij heeft of dat hij bepaalde zaken moet verkopen om de schulden te voldoen. Als hij alle schulden heeft betaald dan legt hij rekening en verantwoording af over wat hij heeft gedaan en vervolgens geeft hij alles aan de erfgenamen om te verdelen. Bel onze advocaat executeur als u hier vragen over heeft.

Sommige executeurs mogen alleen de begrafenis regelen. De meeste executeurs mogen ook de schulden betalen en tenslotte zijn er executeurs die zelfs mogen verdelen (de afwikkelingsbewindvoerders). In de literatuur zijn ze ook wel executeurs met 1, 2 of 3 sterren genoemd. De 3 sterren staat dan voor de afwikkelingsbewindvoerder. Een afwikkelingsbewindvoerder heeft aanzienlijk meer bevoegdheden dan een 1 of 2 sterren executeur. Een afwikkelingsbewindvoerder mag onder omstandigheden namelijk ook verdelen. Bel vrijblijvend onze advocaat executeur als u vragen heeft over een executeur: 020-3980150 of stel uw vraag hier. Lees hier uitgebreider over wat een executeur wel of niet mag.

Neem contact op

De executeur maakt een boedelbeschrijving

Sommige klanten denken dat een boedelbeschrijving alleen maar de beschrijving is van de inboedel van een woning, maar dat is niet zo. Op een boedelbeschrijving neemt de executeur niet alleen alle activa op, zoals het saldo van bankrekeningen, spaarrekeningen, waarde van een woning of aandelen, vorderingen en de inboedel maar ook de passiva komen op de boedelbeschrijving te staan. Als de erflater was gehuwd moet eerst de huwelijksgemeenschap worden verdeeld, dus wat is van de erflater (of erflaatster) en wat van diens echtgenote (of echtgenoot)?

De boedelbeschrijving is ook een belangrijk stuk, omdat hieruit blijkt of de erfenis positief is. Daarbij speelt een grote rol wat de waarde is van bepaalde zaken, zoals de onroerende zaken. De executeur doet er verstandig aan de waarde van bepaalde zaken goed te bepalen of te laten bepalen door een taxateur. Onze advocaat executeur kan daarbij helpen. Bij de verkoop van een huis kunnen er problemen ontstaan als erfgenamen beweren dat een woning meer waard is en dan is het goed als een executeur wordt gedekt door een taxatierapport. Bel vrijblijvend onze advocaat executeur als u vragen heeft: 020-3980150 of stel uw vragen (ook vrijblijvend) hier.

Mail vrijblijvend

De executeur betaalt de schulden

Nadat de executeur een boedelbeschrijving heeft gemaakt, heeft hij een overzicht over het saldo van de erfenis. Is dit positief dan kan hij verder afwikkelen. Als de boedel misschien negatief is, dan is het de vraag of hij de ‘verklaring van ruimschoots voldoende’ kan afleggen. Dan moet de executeur kijken of het saldo van de erfenis ruim voldoende is om de schulden te betalen. Als dat niet zo is kan dat grote consequenties hebben voor de executeur. Mogelijk moet de executeur in dit geval zijn taken neerleggen en dienen de erfgenamen gezamenlijk de nalatenschap te vereffenen.

De kerntaak van de executeur is het betalen van de schulden van de erfenis. Daarbij moet hij zich wel bedenken welke schulden hij eerst moet betalen en welke schulden (zoals bijvoorbeeld een legaat) pas aan het einde komen. Onze advocaten kunnen helpen en u aangeven welke schulden voorrang hebben. Ook worden in sommige gevallen de kindsdelen vergeten. Dit zijn ook schulden van de nalatenschap en dit betekent dus dat de executeur ook deze schulden moet betalen. Wat een kindsdeel is, vindt u op onze website over een kindsdeel. Door een hoge rente kan de schuld uit een kindsdeel soms hoog oplopen.

Mag een executeur verkopen?

Als er onvoldoende liquide middelen in de erfenis zijn om de schulden te betalen, dan mag de executeur bepaalde zaken verkopen om de schulden te kunnen betalen. Daarbij moet de executeur er wel op letten of bepaalde zaken niet via een legaat al aan iemand moeten worden gegeven, want dan zal de executeur andere zaken moeten kiezen om te verkopen. Onze advocaat executeur kan met u meekijken of bepaalde zaken wel of niet mogen worden verkocht.

Soms is het nodig om een woning te verkopen.  De erflater kan in het testament hebben bepaald dat de executeur bij verkoop met de erfgenamen moet overleggen. Goede onderbouwing van de schulden in de vorm van een boedelbeschrijving kan noodzakelijk zijn om een notaris te overtuigen dat een executeur een woning mag verkopen en leveren. Bel vrijblijvend onze advocaat executeur als u vragen heeft: 020-3980150 of stel uw vragen (ook vrijblijvend) hier. Op deze website kunt u nog meer lezen over het onderwerp wat een executeur wel of niet mag.

Bel nu

Mag een executeur ook verdelen?

Veel klanten vragen onze advocaat executeur of een executeur ook mag verdelen. In de meeste gevallen mag een executeur dat niet, tenzij hij ‘afwikkelingsbewindvoerder’ (ook wel driesterren executeur genaamd) is. Een executeur afwikkelingsbewindvoerder mag zelf verdelen en heeft geen toestemming van de erfgenamen nodig.

Veel executeurs zijn geen afwikkelingsbewindvoerder en zij mogen dan alleen de schulden voldoen en vervolgens de boedel overdragen aan de erfgenamen zodat zij zelf kunnen verdelen. Deze ‘gewone’ (tweesterren) executeur heeft dus geen bevoegdheid om te verdelen en als een gewone executeur dit wel doet zonder de erfgenamen dan is die verdeling nietig. Bel vrijblijvend onze advocaat executeur als u vragen heeft over wat een executeur mag: 020-3980150 of stel uw vragen (ook vrijblijvend) hier.

Ontslag van een executeur

Een executeur die zijn werk niet goed doet, kan worden ontslagen. Onze advocaat executeur kan u helpen de executeur te ontslaan. U heeft uiteraard wel argumenten nodig om een executeur te ontslaan. Goede argumenten om een executeur te ontslaan zijn:

  • de executeur geeft geen informatie;
  • de executeur doet niets;
  • u heeft goede redenen om de executeur te wantrouwen.

Dat laatste argument, wantrouwen, moet u wel goed onderbouwen. Onze advocaat executeur kan u daarbij helpen. Het kan niet zijn dat u de executeur gewoon niet mag. U moet wel echte redenen hebben waarvan een rechter ook zegt dat u de executeur terecht wantrouwt. De executeur is immers niet voor niets door de erflater benoemd.

Onze advocaat executeur voert jaarlijks vele ontslagprocedures. Daarvoor maken wij een verzoekschrift waarin goed de argumenten voor het ontslag staan opgesomd. Dit verzoek wordt aan de Kantonrechter gestuurd en de executeur mag an een verweerschrift maken. Vervolgens is er een zitting en een paar weken daarna doet de Kantonrechter uitspraak.

Bent u juist een executeur die dreigt te worden ontslagen? Ook u helpen wij graag. Lees alles over het ontslag van een executeur op onze pagina ‘ontslag van een executeur.’ Heeft u specifieke vragen bel ons dan vlug: 020-3980150 of vul het contactformulier in.

Neem contact op

Bijstand aan een executeur

Onze advocaat executeur staat ook veel executeurs bij met advies. Door jarenlange ervaring in het erfrecht en doordat wij zelf vereffenaars zijn in vele nalatenschappen, kennen wij de problemen waar de executeur tegenaan kan lopen. Wij geven executeurs advies over boedelbeschrijvingen, over de vraag of ze wel mogen verkopen of hoe ze met bepaalde schuldeisers moeten omgaan. Bent u executeur en heeft u problemen met de afwikkeling, bel ons: 020-3980150 of stel uw vraag in het contactformulier.

Rekening en verantwoording van een executeur

Wilt u weten wat een executeur heeft gedaan tijdens de executele? Wilt u wel eens zien welke schulden hij heeft betaald? Dan kan onze advocaat executeur u daarmee helpen en rekening en verantwoording van de excuteur vragen. Mocht de executeur dan dingen hebben gedaan die niet juist zijn dan kunnen we de executeur ook aansprakelijk voor u stellen.

Wij staan ook veel executeurs bij die rekening en verantwoording moeten afleggen. Onze advocaat executeur kan u dan helpen met het opstellen van het verweer tegen onterecht aanvallen. Van belang daarbij is dat van een professionele executeur meer wordt verwacht dan van een executeur die erfgenaam is en leek. Bel vrijblijvend onze advocaat executeur als u vragen heeft over wat een executeur mag: 020-3980150 of stel uw vragen (ook vrijblijvend) hier

Bel nu

Verschil tussen een executeur en een vereffenaar

Het verschil tussen een executeur en een vereffenaar is dat een executeur door de erflater in een testament is benoemd en een vereffenaar door de rechtbank. In principe doen de executeur en de vereffenaar hetzelfde werk, namelijk de erfenis afwikkelen en de schulden voldoen. Voor de vereffenaar gelden echter aparte regels, waar hij zich aan moeten houden en de vereffenaar moet steeds bepaalde stukken indienen bij de rechtbank. Deze aparte regels zijn een stuk strenger. Op de website van rechtspraak vindt u de richtlijnen voor de vereffenaars. Onze advocaat executeur wordt ook regelmatig benoemd door de rechtbank als vereffenaar. Bel vrijblijvend onze advocaat als u vragen heeft over wat een executeur mag: 020-3980150 of stel uw vragen (ook vrijblijvend) hier

Aparte website over de executeur

Als uw vraag nog niet is beantwoord op de homepage door onze advocaat executeur, kijkt u dan gerust verder op de website of op onze algemene websites: Advocatenkantoor erfrecht  of Brenner Advocaten . Boven en onderaan de pagina kunt u de verschillende onderwerpen lezen, waarvan wij hebben gemerkt dat die vaak problemen opleveren in de executele. Bel ons dus gerust vrijblijvend met uw vraag over de executeur: 020-3980150 of vul het contactformulier in. U kunt ook bij ons langskomen. Wij komen door het hele land heen.

Heeft u een juridische vraag over de executeur?

Neem contact met ons op