Door onze advocaat executeur: De wet geeft een executeur een aantal taken en bevoegdheden. De belangrijkste taken zijn het beheren van de goederen van de nalatenschap en het betalen van de schulden. Verder moet een executeur alle gerechtigden informatie verschaffen en uiteindelijk rekening en verantwoording afleggen. Het recht op informatie van de gerechtigden, erfgenamen of legitimarissen is verstrekkend. Het omvat voor de erfgenaam alle gegevens die voor de bepaling van hun erfrechtelijke positie van belang zijn en voor de legitimaris bijvoorbeeld alle daartoe strekkende informatie die nodig is om de legitieme portie te berekenen. De vraag is echter wanneer dit verstrekkende recht eindigt. Het antwoord wordt gegeven in de hieronder besproken casus.

Het betreft een executeur die naar het oordeel van het hof haar taken als executeur heeft voltooid op het moment dat zij de boedelbeschrijving had opgemaakt en aangifte voor het recht van successie had gedaan. Een van de erfgenamen van de nalatenschap wil echter nog informatie verkrijgen van deze executeur, zelfs nadat de taak van executeur is voltooid. De executeur weigert dit met een procedure tot gevolg. Het gerechtshof ’s Gravenhage sprak zich op 7 december 2006 uit over de zaak:

“Artikel 4:148 BW bepaalt dat de executeur aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak dient te geven. Uit de Parlementaire Geschiedenis op het – niet andersluidende – artikel 4.4.6.4 (ontwerp) leidt het hof af dat de wetgever heeft bedoeld te regelen dat de inlichtingenplicht van de executeur alleen geldt “tijdens zijn beheer”, derhalve gedurende de periode dat de executeur belast is met het beheer van de nalatenschap. Naar het oordeel van het hof betekent dit dat de erfgenamen ook alleen gedurende deze periode aanspraak kunnen maken op inlichtingen op de voet van artikel 4:148 BW.”

Het hof stelt de executeur uiteindelijk in het gelijk. Het staat vast dat haar taak als executeur was geëindigd omdat zij al haar werkzaamheden als zodanig had voltooid. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de inlichtingenplicht van artikel 148 Burgerlijk Wetboek 4 alleen geldt tijdens het beheer van de executeur. Zodra de taken van de executeur zijn voltooid en daarmee ook het beheer, is de executeur dus niet meer verplicht informatie te verschaffen. Het is dus zaak als erfgenaam of legitimaris, al dan niet bijgestaan door onze advocaat executeur, tijdig een verzoek tot informatie in te dienen bij de executeur van de nalatenschap. Achteraf is het namelijk niet meer mogelijk, tenzij je kan aantonen dat de taken van de executeur nog niet zijn voltooid.

Heeft u vragen over een geschil als executeur of erfgenaam, stel deze dan geheel vrijblijvend aan onze advocaat executeur via de telefoon op 020 – 39 80 150 of via dit formulier.