In de reeks Klassiekers van onze advocaat executeur: in 2006 maakte de Rechtbank Rotterdam reeds uit dat een executeur exclusief bevoegd is om in rechte op te treden. Een erfgenaam kan dat dus niet. Onze advocaat executeur komt nog steeds veel zaken tegen waarin vergeten wordt om als executeur te dagvaarden of om de executeur te dagvaarden in de hoedanigheid van executeur. De straf is niet ontvankelijkheid en je moet weer opnieuw beginnen.

In de zaak uit 2006 vordert X geldt terug van de erfgenamen, dat hij aan de curator heeft betaald om de verkoop van onroerende zaken tegen te houden. De Rechtbank beslist dan als volgt:

‘De rechtbank is van oordeel dat, gezien de strekking van de wet, het tweede lid van artikel 4:145 BW zo gelezen dient te worden dat aan de executeur een exclusieve bevoegdheid toekomt om in rechte op te treden ter zake het beheer van de nalatenschap, hetgeen met zich brengt dat een erfgenaam onbevoegd is zelfstandig in rechte op te treden, of dit nu is als eiser of als gedaagde. Gezien de wetsgeschiedenis is het doel van artikel 4:145 BW immers dat een executeur slagvaardig op kan treden zonder daarbij door een erfgenaam te worden gehinderd. Indien een erfgenaam wel bevoegd zou zijn als gedaagde in rechte op te treden zou aan dat doel voorbij worden gegaan.’

De eiser is dan niet ontvankelijk en moet opnieuw dagvaarden met alle kosten vandien. Kiest u dus een advocaat executeur die echt weet hoe het moet: 020-3980150 of stel hier een vraag.