De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een erfenis, over de taken en bevoegdheden van de executeur en over de vraag of de executeur gelden onttrokken had uit de nalatenschap.

De erfgenamen vorderen de veroordeling van de executeur tot betaling van € 96.445,33 aan de nalatenschap en de vaststelling van de verdeling van de nalatenschap.

De erfgenamen leggen het volgende aan hun vorderingen ten grondslag.

De executeur heeft geweigerd volledige tekst en uitleg te geven in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap van erflaatster. De executeur heeft ook geen antwoord gegeven op de vragen die erfgenaam naar aanleiding van zijn eindafrekening heeft gesteld.

De erfgenamen concluderen dat de executeur zichzelf ten onrechte gelden uit de nalatenschap heeft toegeëigend en dat zijn eindafrekening onjuistheden bevat.

Volgens de advocaat van de erfgenamen dient de eindafrekening van de executeur op een aantal punten te worden gecorrigeerd.

Verdeling van een nalatenschap. Taken van de executeur.  Onttrekken van gelden door de executeur?

De rechter oordeelt als volgt.

De executeur is niet bevoegd de verdeling van de nalatenschap te vorderen en ten aanzien van dit gedeelte van de vordering is de advocaat van de erfgenamen inderdaad niet ontvankelijk.

Tussen partijen is in geschil in hoeverre de executeur nog gehouden is bedragen aan de nalatenschap te voldoen, voordat de nalatenschap van erflaatster tussen de erfgenamen kan worden verdeeld.

De rechter zal bij de beoordeling de eindafrekening van de executeur tot uitgangspunt nemen en beoordelen of hierop nog correcties dienen te worden uitgevoerd.

Tussen partijen staat vast dat de saldi van de bankrekeningen bij ABN AMRO, anders dan op de eindafrekening van de executeur is vermeld, op het moment van het overlijden van erflaatster in totaal € 12.344,53 bedroegen.

De advocaat van de erfgenamen heeft gesteld dat de executeur bedragen tot een totaal van € 3.250,- in contanten heeft opgenomen van de rekening van erflaatster en dat hij bedragen tot een totaal van € 6.772,97 van haar rekening heeft overgemaakt naar zijn eigen rekening, waarover hij geen rekening en verantwoording heeft afgelegd. Het betreft een totaalbedrag van € 10.022,97.

Volgens de advocaat van de erfgenamen heeft de executeur zich deze bedragen onrechtmatig toegeëigend en dient hij de genoemde bedragen aan de nalatenschap te vergoeden.

De executeur heeft in dit verband naar voren gebracht dat de opgenomen en overgeschreven bedragen betrekking hebben op het aandeel dat hem van de rekeningen van erflaatster bij ABN AMRO toekomt.

Hiervoor is echter reeds geoordeeld dat de volledige saldi op die rekeningen aan de erfgenamen toekomen.

Dit betekent dat de executeur de genoemde bedragen, € 10.022,97 in totaal, aan de nalatenschap verschuldigd is

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het onttrekken van gelden uit een nalatenschap, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.