Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de kosten van de executele.

De executeur is van mening dat alle kosten die zij heeft moeten maken ten aanzien van de afwikkeling van de boedel, en dus ook de rekening van het accountantskantoor en de kosten voor juridisch advies, voor rekening van de boedel komen.

De executeur is in deze erfenis geen professional en heeft zich als executeur laten adviseren door een notaris en een accountant.

Executeur. Kosten van de executele. Redelijk gemaakte kosten.

De rechter overweegt als volgt.

In het geding is gebracht een verklaring van executele. Daaruit blijkt dat erflater bij codicil een executeur heeft benoemd in afwijking van zijn verleden testament.

Wat onder de kosten van de executele mag worden gerekend is door de wetgever niet nader gespecificeerd.

In het algemeen zal het moeten gaan om kosten die de executeur in zijn hoedanigheid in redelijkheid heeft gemaakt of heeft doen maken, gelet op de hem of haar door de wet of de erflater toegedachte taak.

De aard en de omvang van de boedel zijn daarbij mede bepalend.

De omvang van de boedel van erflater is beperkt en de afwikkeling van de erfenis is als zodanig weinig complex. Het belangrijkste boedelbestanddeel is een spaarsaldo van € 65.716,84.

De rechter is in eerste aanleg zeer gedetailleerd ingegaan op de kosten die de executeur ten laste van de nalatenschap mag brengen en welke niet. De rechter heeft rekening gehouden met de kosten van de notaris alsmede met een deel van de accountantskosten.

Naar het oordeel van de rechter heeft de rechter in eerste aanleg een juiste afweging gehanteerd welke kosten wel en welke niet ten laste van de nalatenschap mogen worden gebracht.

De stelling van de executeur dat alle kosten die zij heeft moeten maken ten laste moeten worden gebracht van de nalatenschap van erflater vindt geen steun in de wet of de wetsgeschiedenis.

Het gaat om de met het oog op zijn taak in de betrokken nalatenschap in redelijkheid door de executeur gemaakte kosten.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de kosten van de executele of schulden van de nalatenschap, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.