Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 19 februari 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de advocaatkosten van de executeur in een ontslagprocedure voor zijn eigen rekening dienen te komen.

Deze grief betreft de advocaatkosten die geïntimeerde als executeur heeft gemaakt in de procedure inzake zijn ontslag als executeur in de nalatenschap van moeder.

Ontslag van de executeur. Komen de advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt in de ontslagprocedure voor zijn eigen rekening?

De rechter oordeelt als volgt.

Deze kosten zijn betaald van de ervenrekening en bedragen in totaal € 3.177,60 en € 1.104,26.

De kosten van de executele zijn schulden van de nalatenschap en komen voor rekening van de erfgenamen (artikel 4:7 lid 1 onder d BW).

Indien de executeur gelet op zijn taak en de vervulling daarvan in redelijkheid niet had kunnen komen tot het maken van deze kosten of het ontstaan daarvan had kunnen voorkomen kan er aanleiding zijn te oordelen dat de executeur deze kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet dragen.

Daarbij zijn in elk geval van belang de aard van deze kosten, de reden voor het ontstaan daarvan, de verwijtbaarheid en de vermijdbaarheid daarvan en de omvang van de nalatenschap.

In hoeverre de kosten van executele voor rekening van de executeur komen zal in het algemeen aan de orde komen bij de rekening en verantwoording door de executeur.

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de advocaatkosten die geïntimeerde als executeur in de ontslagprocedure heeft gemaakt voor zijn rekening moeten blijven.

Uit de onherroepelijke beschikking van de kantonrechter blijkt dat geïntimeerde in het bijzonder jegens zijn mede-erfgename zijn taak als executeur heeft miskend, zijn bevoegdheden heeft overschreden en het belang van erfgenaam niet heeft gediend.

De advocaatkosten zijn ontstaan doordat geïntimeerde zonder daartoe overigens verplicht te zijn een advocaat heeft ingeschakeld om hem te vertegenwoordigen in de ontslagprocedure bij de kantonrechter.

Gesteld noch gebleken is dat en in hoeverre de inschakeling van een advocaat in deze procedure voor geïntimeerde als executeur noodzakelijk was.

Gelet op zijn functie als executeur had geïntimeerde bovendien het ontstaan van deze kosten kunnen voorkomen door zijn functie van executeur naar behoren te vervullen of indien dat voor hem niet mogelijk was zelf ontslag te nemen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de vereffening en verdeling van een erfenis, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het ontslag van de executeur of over de schulden van de nalatenschap, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.