Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 juli 2019 uitspraak gedaan over de verplichting van de executeur en de erfgenamen om aan de legitimaris inlichtingen te verstrekken.

In het testament heeft erflater twee legaten ten gunste van zijn zoon opgenomen, het legaat van het één/vierde deel van de inboedel en het legaat van het vruchtgebruik van het fonds.

De schulden uit deze legaten rusten op alle erfgenamen.

De executeur had, met uitsluiting van de andere erfgenamen, de taak zorg te dragen voor de nakoming van deze verplichtingen.

Vast staat dat de dochter haar taak als executeur met instemming van de andere twee erfgenamen in oktober 2011 heeft beëindigd, alsmede haar beheer over de goederen van de nalatenschap door die aan de erfgenamen ter beschikking te stellen.

Mocht vast komen te staan dat de dochter tekort is geschoten in de verplichting van de executeur de legaten op juiste wijze af te geven, dan heeft de zoon een vordering tot afgifte jegens de erfgenamen.

Voor zover de andere erfgenamen van mening zijn dat zij een aanspraak jegens de dochter hebben omdat zij als executeur zou zijn tekort geschoten, dienen zij zelf een vordering jegens de dochter in te dienen.

Dit gaat het kader van deze procedure te buiten.

Executeur. Legitieme. De executeur en de erfgenamen zijn gehouden inlichtingen aan de legitimaris te verstrekken.

De rechter oordeelt als volgt.

De in artikel 4:78 BW neergelegde verplichting van de erfgenamen of de executeur tegenover de legitimaris om de inlichtingen te verstrekken die de legitimaris voor de berekening van zijn legitieme portie nodig heeft geldt tevens tegenover de legataris die niet gerechtigd is tot een vast bedrag maar een bedrag dat is gebaseerd op het erfdeel dat hij zou gekregen als hij samen met de andere erfgenamen tot de nalatenschap van erflater zou zijn geroepen (Hof Arnhem-Leeuwarden, 31 december 2013;GHARL:2013:9942).

De rechtbank mocht daarbij zelf aangeven welke stukken de executeur moest verstrekken.

Het staat de rechtbank immers vrij het mindere van het meerdere toe te wijzen.

De verplichting rust op de dochter, hetzij in haar hoedanigheid als executeur en, indien zij niet meer in deze hoedanigheid op treedt, hetzij op haar als erfgenaam.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over een legaat, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.