De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 22 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of partiële verdeling van een nalatenschap mogelijk was tijdens de executele.

Eiseres heeft nader toegelicht dat zij met haar vorderingen bedoelt om nakoming te vorderen van de partiële verdelingsafspraken die gedaagde in zijn hoedanigheid van executeur met eiseres zou hebben gemaakt.

Executele. Partiële verdeling mogelijk tijdens executele? Vordering tot nakoming overeenkomst met de executeur.

De rechter oordeelt als volgt.

Tussen partijen staat vast dat de taak van gedaagde als executeur nog niet is geëindigd.

In artikel 4:145 BW is bepaald dat in geval van benoeming van een executeur, die tot taak heeft goederen der nalatenschap te beheren, de erfgenamen niet zonder zijn medewerking of machtiging van de kantonrechter over die goederen of hun aandeel daarin kunnen beschikken, voordat zijn bevoegdheid tot beheer is geëindigd.

Uitgangspunt van artikel 4:145 BW is dat de executele moet zijn voltooid alvorens de nalatenschap kan worden verdeeld.

Dat geldt, anders dan eiseres aanvoert, ook voor partiële verdeling op grond van artikel 3:179 BW.

Eén en ander lijdt uitzondering, zoals in artikel 4:145 lid 1 BW is bepaald, indien de executeur medewerking verleent aan de (partiële) verdeling of er een machtiging van de kantonrechter is verstrekt.

De ratio van artikel 4:145 lid 1 BW is dat het beschikken door de erfgenamen over de goederen van de nalatenschap tot gevolg heeft dat deze goederen niet meer onder het beheer van de executeur vallen, waardoor de executeur deze niet meer te gelde kan maken ter voldoening van de schulden van de nalatenschap.

Nu de executele nog niet tot een einde is gekomen, kan de rechtbank daartoe – gelet op het in artikel 4:145 lid 1 BW bepaalde – in beginsel niet overgaan.

Dat is mogelijk anders indien eiseres voldoende feiten en omstandigheden stelt waaruit kan volgen dat de schulden van de nalatenschap zijn voldaan en zij een voldoende belang heeft bij haar vordering (in lijn met Hoge Raad, 19 mei 2017, HR:2017:939), maar dat heeft eiseres niet gesteld.

Het voorgaande betekent dat de vorderingen ter zake van (de nakoming van) de partiële verdelingsafspraken zullen worden afgewezen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.