De Rechtbank Limburg heeft op 8 juni 2020 uitspraak gedaan over de Taken van een afwikkelingsbewindvoerder en van de executeur.

Op 2 januari 2020 is de erflaatster overleden. Erflaatster heeft bij testament van over haar laatste wil beschikt en onder meer haar vier kleinkinderen, ieder voor een gelijk deel tot erfgenamen benoemd en gedaagde tot afwikkelingsbewindvoerder en executeur testamentair benoemd.

Taak van een afwikkelingsbewindvoerder en van een executeur. Inning van een geldlening. Beslaglegging.

De rechter overweegt als volgt.

Gedaagde dient uit hoofde van zijn wettelijke taken als afwikkelingsbewindvoerder en executeur de nalatenschap van de erflaatster gereed te maken voor het voldoen van de schuldeisers van de nalatenschap en, hetgeen daarna eventueel aan activa resteert, te verdelen onder de erfgenamen, waaronder eiseres.

Dat betekent dat gedaagde de nalatenschap liquide dient te maken en daartoe onder meer zaken die tot de nalatenschap behoren moet verkopen en vorderingen, waaronder de onderwerpelijke geldlening, behoort te innen.

Alleen al gelet hierop kan niet worden geoordeeld dat gedaagde misbruik van bevoegdheid heeft gemaakt.

Gedaagde heeft een in redelijkheid te respecteren belang bij het gebruik maken van zijn bevoegdheid tot om tot tenuitvoerlegging van het onderwerpelijke beslag over te gaan nu onweersproken vaststaat dat de vordering op dag van het overlijden van de erflaatster opeisbaar is geworden en dat eiseres bij brief van 27 januari 2020 heeft verklaard dat zij niet tot aflossing van de bedoelde lening zal overgaan.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de afwikkeling van een erfenis, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.