De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 4 mei 2020 uitspraak gedaan over een machtiging tot het te gelde maken van een woning uit de nalatenschap.

Partijen zijn broers en zus van elkaar.

In het testament zijn partijen tot erfgenamen benoemd, onder bezwaar van een aan de kleinkinderen verstrekt legaat.

Partijen zijn in het testament tevens benoemd tot executeurs van de nalatenschap met gezamenlijke bevoegdheid.

Tot de nalatenschap van moeder behoort onder meer de woning waarin zij tot haar overlijden woonde. Gedaagde is op enig moment in de woning gaan wonen.

Tussen en gedaagde en eisers is onenigheid ontstaan over de afwikkeling van de nalatenschap van moeder.

Eisers vorderen samengevat om bij vonnis hen te machtigen om mede namens gedaagde de woning te verkopen.

Executele. Geschil tussen erfgenamen die beide tevens executeurs zijn over de afwikkeling van een nalatenschap. Machtiging tot het te gelde maken van de woning?

De rechter oordeelt als volgt.

De vordering strekt tot het verkrijgen van een machtiging om de woning te gelde te maken.

Op grond van artikel 3:174 BW kan aan een deelgenoot een dergelijke machtiging worden vertrekt indien sprake is van een gewichtige reden.

Het beschamen van een deelgenoot van het vertrouwen dat hij mee zal werken aan verkoop levert een dringende reden op.

Het is ook voldoende aannemelijk dat de woning verkocht zal moeten worden.

Gedaagde geeft weliswaar aan dat hij de woning wil overnemen, maar hij heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij de daarvoor benodigde financiering kan verkrijgen.

Het inkomen van gedaagde zelf is daarvoor in elk geval ontoereikend. Hij heeft geen baan en ontvangt een uitkering.

Gedaagde heeft niets gesteld over de hoogte van het gezamenlijke inkomen van hem en zijn vriendin en/of welk bedrag aan financiering zij op basis daarvan zouden kunnen verkrijgen.

De voorzieningenrechter gaat er daarom van uit dat de woning aan een derde zal moeten worden verkocht.

Slotsom is dat voldoende grond bestaat om eisers te machtigen om de woning te gelde te maken.

Deze vordering zal daarom worden toegewezen.

Nu gedaagde geen bezwaren heeft geuit tegen bemiddeling door een makelaarskantoor bij de verkoop, zal ook dat onderdeel worden toegewezen

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het te gelde maken van een woning in een erfenis, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.