Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 februari 2019 uitspraak gedaan over het bewijs van het bestaan van een afspraak tussen de executeur en de erfgenamen over de vergoeding van de door de executeur te maken kosten.

Bij het tussenarrest zijn de erfgenamen toegelaten tot het bewijs van hun stelling dat de executeur met de erfgenamen is overeengekomen dan zijn beloning als executeur van de nalatenschap inclusief kosten, waaronder die van in te schakelen derden, niet meer dan 1% van de waarde van de nalatenschap zal bedragen.

Ter voldoening aan deze bewijsopdracht hebben de erfgenamen vijf getuigen doen horen, De executeur heeft zichzelf doen horen.

Afspraak tussen executeur en de erfgenamen over de vergoeding van de door de executeur te maken kosten? Bewijs.

De rechter oordeelt als volgt

De rechter stelt voorop dat het ingevolge artikel 152 lid 2 Rv aan de rechter is overgelaten welke waarde hij, in het licht van alle omstandigheden van het geval, toekent aan het bewijs, en dan met name aan de inhoud van de getuigenverklaringen.

Daarbij geldt dat de erfgenamen hun verklaringen hebben afgelegd als partijgetuigen.

Artikel 164 lid 2 Rv brengt daarom mee dat hun verklaringen geen bewijs in hun voordeel kan opleveren, tenzij hun verklaringen strekken ter aanvulling van onvolledig bewijs.

Deze uitgangspunten brengen de rechter tot de volgende bewijswaardering.

Naar het oordeel van de rechter kan aan het bijgebrachte getuigenbewijs, bezien in samenhang met het eerder bijgebrachte schriftelijke bewijs, steun worden ontleend voor de stellingen van de erfgenamen dat tijdens de bijeenkomst van 15 februari 2013 is gesproken over de kosten van de executeur en dat deze 1% zouden bedragen.

De familieleden die bij deze bijeenkomst aanwezig waren, hebben dit allen verklaard. De erfgenamen hebben verklaard dat door de executeur tevens is gezegd inclusief alle kosten.

De rechter acht de verklaring van de zus dat zij een fout heeft gemaakt in haar verslag van de bespreking van 15 februari 2013, niet overtuigend. Geen van de andere aanwezigen heeft verklaard dat is besproken dat de executeur zijn kosten apart vergoed zou krijgen.

Gelet op het verslag van de bespreking van 15 februari 2013 en de aanvullende verklaringen van de erfgenamen, is de rechter dan ook van oordeel dat vast is komen te staan dat de executeur heeft gezegd dat zijn beloning 1% inclusief de kosten zal bedragen.

Daarentegen hebben de erfgenamen naar het oordeel van de rechter niet het bewijs geleverd van hun stelling dat onder inclusief kosten ook de kosten van in te schakelen derden moeten worden begrepen.

De stelling dat de executeur met de erfgenamen is overeengekomen dat zijn beloning als executeur van de nalatenschap inclusief kosten, waaronder die van in te schakelen derden, niet meer dan 1% van de waarde van de nalatenschap per 12 februari 2013 zal bedragen, is dan ook niet komen vast te staan.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de vereffening en verdeling van een erfenis, over het kindsdeel of over de legitieme, over de taken en bevoegdheden van een executeur of over bewijsvoering in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.