De Rechtbank Limburg heeft op 27 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een vereffenaar.

Bij testament heeft de erflaatster over haar nalatenschap beschikt en verweersters tot haar erfgenamen benoemd.

Daarnaast heeft de erflaatster een van de verweersters tot executeur benoemd.

De erfgenamen hebben nalatenschap beneficiair aanvaard.

Ontslag van een vereffenaar. Einde van de taak van de executeur? Beneficiaire aanvaarding.

De rechter oordeelt als volgt.

De verst strekkende verweren van de executeur, dat verzoekster niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar verzoek tot ontslag van de executeur en dat niet de kantonrechter maar de rechtbank bevoegd is ter zake het verzoek tot ontslag van verweerster als vereffenaar, treffen doel.

Onweersproken staat vast dat de erfgenamen de nalatenschap van de erflaatster beneficiair hebben aanvaard, dat zij daardoor als vereffenaars van de nalatenschap hebben te gelden en dat de executeur voor de beneficiaire aanvaarding, in haar hoedanigheid van executeur, geen zogenoemde ruimschoots-verklaring ex art. 4:202 lid sub a BW heeft afgelegd.

Deze omstandigheden leiden er vervolgens toe dat de nalatenschap van de erflaatster overeenkomstig het bepaalde in art. 4:202 BW dient te worden vereffend en dat, in het verlengde daarvan, op grond van art. 4:149 lid 1 sub d BW de taak van verweerster als executeur is geëindigd.

Dat brengt met zich dat verzoekster in haar verzoeken tot a) ontslag van de huidige executeur onder gelijktijdige benoeming van een nieuwe executeur en b) de verzochte veroordeling van de executeur in de proces- en nakosten niet-ontvankelijk zal worden verklaard.

Met andere woorden: er is dus, anders dan verzoekster meent, geen executeur (meer) en daarom kan een verzoek tot ontslag niet tot iets zinvols leiden.

Ten aanzien van het verzoek van verzoekster om de vereffenaars te ontslaan onder gelijktijdige benoeming van een nieuwe vereffenaar geldt niet het bepaalde in art. 4:204 doch het bepaalde in art. 4:203 lid 1 sub b BW.

Vaststaat immers dat de erfgenamen de nalatenschap van de erflaatster beneficiair hebben aanvaard.

De kantonrechter is dan niet bevoegd. Met andere woorden: verzoekster heeft bij de verkeerde rechter aangeklopt.

Met inachtneming van het bepaalde in laatst vermeld artikel zal de kantonrechter zich onbevoegd verklaren om op dat verzoek en op de verzochte veroordeling van de vereffenaar tot betaling van de proces- en nakosten te beslissen en de zaak waarin deze zich thans bevindt verwijzen naar de kamer voor andere zaken dan kantonzaken van deze rechtbank.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het ontslag van een executeur, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.