De Rechtbank Den Haag heeft op 25 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of er een voldoende belang bestond voor een rechterlijk bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving.

Het verzoek van de advocaat van de erfgenaam was gegrond op artikel 672 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), dat bepaalt dat de kantonrechter van het arrondissement waarin de boedel zich geheel of voor een groot deel bevindt, op verzoek van een in of bij dat artikel aangewezen persoon een boedelbeschrijving kan bevelen door een bij dat bevel aan te wijzen notaris.

Nadat erflaatster had testament heeft gemaakt, maar voor haar overlijden, is het nieuwe erfrecht in werking getreden.

Onder het nieuwe erfrecht kan geen ouderlijke boedelverdeling meer worden gemaakt.

De wet kent nu de wettelijke verdeling, waarin de goederen van de nalatenschap op een vergelijkbare manier over de langstlevende echtgenoot en de kinderen worden verdeeld.

Volgens artikel 4:16 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is artikel 672 Rv niet van toepassing op de boedelbeschrijving die bij de wettelijke verdeling wordt opgemaakt.

De langstlevende echtgenoot en de kinderen kunnen wel verlangen dat een boedelbeschrijving wordt opgemaakt, maar dat hoeft niet door de notaris te gebeuren.

Alleen in bijzondere gevallen kan de kantonrechter bepalen dat de boedelbeschrijving door de notaris gebeurt.

Executeur. Voldoende belang bij een bevel tot opmaken van een boedelbeschrijving? Artikel 672 Rv.

De rechter oordeelt als volgt.

Vervolgens is de vraag of de erfgenaam voldoende belang heeft bij zijn verzoek. Daarover overweegt de rechter het volgende.

Partijen zijn het erover eens dat op de vader de plicht rust te zorgen voor een boedelbeschrijving.

De vader heeft daarover aanvankelijk overleg gehad met een notaris en een boedelbeschrijving opgemaakt.

De advocaat van de erfgenaam heeft zich op het standpunt gesteld dat deze beschrijving niet aan de wettelijke maatstaven voldoet omdat de erfgenaam geen inzicht heeft verkregen in de op naam van erflaatster staande bankrekening en/of bankrekeningen, er een beschrijving van de inboedelgoederen ontbreekt en dat bewijsstukken bij het overzicht van de schulden ontbreken.

De rechter constateert dat er inmiddels een boedelbeschrijving ligt die voldoet aan de wettelijke eisen.

De beschrijving is toegelicht en voorzien van bewijsstukken.

Ook de post inboedel is opgenomen in de beschrijving.

De erfgenaam heeft geen bezwaar gemaakt tegen de daarin genoemde waarde van de inboedelgoederen.

De rechter is van oordeel dat dat niet maakt dat hij voldoende belang heeft bij een notariële beschrijving.

Het belang van de erfgenaam bij een boedelbeschrijving is immers het kunnen vaststellen van de grootte van zijn vordering op zijn vader.

Mocht de erfgenaam wel bezwaar hebben tegen de waarde van de inboedel zoals die is vermeld in de beschrijving, dan nog wordt die eventuele discussie niet opgelost door de boedel notarieel te laten beschrijven.

Datzelfde geldt voor het bezwaar van de erfgenaam tegen de advocaatkosten. De rechter zal het verzochte bevel tot boedelbeschrijving door een notaris dus afwijzen omdat verzoeker daarbij geen belang (meer) heeft.

De rechter is wel van oordeel dat de vader de door verzoeker verzochte informatie eerder had moeten verstrekken.

Er had geen procedure voor nodig moeten zijn om tot dit resultaat te komen.

Daarom zal de rechter de tegenpartij deels veroordelen in de proceskosten.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het opmaken van een boedelbeschrijving, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.