De Rechtbank Overijssel heeft op 29 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur in de juiste hoedanigheid was aangesproken tot de uitkering van een legaat.

Erflaatster heeft bij testament van 18 februari 2015 over haar nalatenschap beschikt.

In dat testament heeft zij onder andere vastgelegd dat haar zoon (eiser) haar enige erfgenaam is.

Hij is ook benoemd tot executeur.

In de pleitnota ten behoeve van de mondelinge behandeling van dit kort geding heeft eiser een bezwaar naar voren gebracht.

Hij stelt dat gedaagde hem in de aanloop naar de beslaglegging in persoon heeft aangesproken tot betaling, terwijl op hem als executeur van de nalatenschap de taak rust om de nalatenschap te beheren en de schulden daarvan te voldoen.

Volgens eiser is hij daarom voorafgaand aan het beslag niet op de juiste manier aangeschreven en in de gelegenheid gesteld om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Executele. Executeur is tevens erfgenaam. Hoedanigheid van executeur. Is de executeur in de juiste hoedanigheid aangesproken voor het voldoen van een schuld van de nalatenschap?

De rechter oordeelt als volgt.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat ook dit bezwaar niet slaagt.

Daarvoor is redengevend dat eiser weliswaar executeur van de nalatenschap van zijn moeder is, maar tevens haar enige erfgenaam en dat hij de nalatenschap in die laatste hoedanigheid zuiver heeft aanvaard.

Als gevolg van deze zuivere aanvaarding is er geen sprake van een afgescheiden vermogen, maar is de nalatenschap versmolten met het privévermogen van eiser.

Aldus is sprake van het samenvallen van deze beide hoedanigheden van eiser.

Als de tijdelijke taak van executeur eindigt, blijft op de erfgenaam de verplichting rusten om uitvoering te geven aan de afgifte van het legaat.

Het kan daarom niet aan gedaagde worden tegengeworpen dat zij niet uitdrukkelijk heeft vermeld in welke hoedanigheid eiser wordt aangesproken in de correspondentie voorafgaand aan de beslaglegging.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.