admin

About admin

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht.

De executeur voor de strafrechter

Niet zo heel vaak doet de strafrechter uitspraak in een erfrechtzaak.In de kwestie die bij de rechtbank Overijssel op 31 mei 2017 aan de orde was ging het over een erflater die zijn enig kind tot erfgenaam had benoemd. De zoon was 12 jaar oud ten tijde van het overlijden van zijn vader. De erfenis [...]

Door | 6 juni 2017

Recht op informatie, geen recht op rekening en verantwoording

In deze zaak is eiseres dochter van erflater. Gedaagde is de echtgenote van erflater, zij is tevens executeur. Erflater heeft aan zijn dochter nagelaten een legaat ter grootte van haar erfdeel. Eiseres heeft infomratie nodig om haar legaat ter groote van haar erfdeel te berekenen. Op grond van artikel 4:78 lid 1 van het Burgerlijk [...]

Door | 22 mei 2017

Onmogelijk verzoek tot ontslag vereffenaar

Het belang van een goede advocaat met verstand van het erfrecht blijkt uit een recente uitspraak van rechtbank Den Haag d.d. 12 januari 2017. Aan de orde was het ontslag van een vereffenaar. De verzoekers baseerden zich op artikel 4:206 lid 5 BW. Dit artikel bepaalt dat een door de rechter benoemde vereffenaar om gewichtige redenen, [...]

Door | 3 april 2017

Afwijzing ontslag executeur

Van onze advocaat executeur: dat een verzoek tot ontslag van een executeur degelijk moet zijn onderbouwd, blijkt wel uit de volgende casus van de rechtbank Midden Nederland. De erfgenamen hadden het ontslag van X gevorderd omdat hij onvoldoende informatie verschafte, geen boedelbeschrijving had gemaakt en een geschil over uitkering van een voorschot had laten escaleren. [...]

Door | 29 december 2016

Wanneer hoeft een executeur geen informatie meer te geven?

Door onze advocaat executeur: De wet geeft een executeur een aantal taken en bevoegdheden. De belangrijkste taken zijn het beheren van de goederen van de nalatenschap en het betalen van de schulden. Verder moet een executeur alle gerechtigden informatie verschaffen en uiteindelijk rekening en verantwoording afleggen. Het recht op informatie van de gerechtigden, erfgenamen of [...]

Door | 21 november 2016

Erfrecht Klassieker: privatieve bevoegdheid van een executeur

In de reeks Klassiekers van onze advocaat executeur: in 2006 maakte de Rechtbank Rotterdam reeds uit dat een executeur exclusief bevoegd is om in rechte op te treden. Een erfgenaam kan dat dus niet. Onze advocaat executeur komt nog steeds veel zaken tegen waarin vergeten wordt om als executeur te dagvaarden of om de executeur [...]

Door | 14 november 2016

Aansprakelijkheid executeur

Door onze advocaat executeur: Het besluit om de benoeming tot executeur te aanvaarden moet niet lichtzinnig genomen worden. De executeur heeft veel verantwoordelijkheden en kan zelfs, indien hij ernstig tekort schiet in de uitvoering van zijn taken, aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zijn tekortkomingen hebben veroorzaakt. In de onderstaande zaak was een legitimaris [...]

Door | 6 november 2016

Een onwelwillende executeur

Door onze advocaat executeur: Een erflater kan bij uiterste wilsbeschikking een of meer executeurs benoemen op grond van lid 1 van artikel 4:142 BW die zijn nalatenschap zullen beheren na zijn overlijden. De executeur moet daarvoor wel, na het overlijden van de erflater, de benoeming tot executeur aanvaarden. Hij vertegenwoordigt gedurende het beheer van de [...]

Door | 20 oktober 2016

Hoe kunt u een executeur vervangen en hoe wordt de vervanger beloond?

Door onze advocaat executeur: Wanneer u onverhoopt een moeilijkheid heeft met een executeur, deze vervolgens op goede gronden door de rechter is ontslagen komt de vraag aan bod wie de plaats van de executeur moet overnemen. Veelal is in het testament opgenomen dat wanneer de benoemde executeur komt te ontbreken de kantonrechter op verzoek van [...]

Door | 16 oktober 2016