Vanaf het moment dat Maddie werd beëdigd tot advocaat heeft het erfrecht haar bijzondere belangstelling gehad. Maddie behoort tot een kleine groep van advocaten die zich in het erfrecht heeft gespecialiseerd. Daarnaast heeft Maddie ruime ervaring als familierechtadvocaat in brede zin. Dat komt ook in de erfrechtzaken goed van pas: bijna iedere erfrechtzaak begint met een vraag op het gebied van het huwelijksvermogensrecht.

Maddie vindt het belangrijk om altijd eerst samen met de cliënt te beoordelen of een oplossing in overleg met de wederpartij tot de mogelijkheden behoort. Dat is de snelste manier om een juridisch conflict te beëindigen.

Helaas is de werkelijkheid vaak weerbarstig. Een pragmatische oplossing behoort niet altijd tot de mogelijkheden. Mensen die geconfronteerd worden met een erfrechtconflict of een echtscheiding zien vaak zelf door de bomen het bos niet meer. Het kost hen moeite om emotie en juridische realiteit van elkaar te onderscheiden. Onderlinge relaties staan op scherp. In erfrechtzaken zijn er soms meer dan twee partijen betrokken en is overleg moeilijk en beladen. Als gespecialiseerde familierecht- en erfrechtadvocaat kan Maddie een belangrijke bijdrage leveren aan een zo optimaal mogelijk resultaat, indien nodig via een juridische procedure. Maddie werkt nauw samen met accountants, fiscalisten en mediators.

Naast de hiervoor genoemde specialisaties beschikt Maddie over deskundigheid die nodig is voor procedures over bewind, mentorschap en curatele.

Voordat Maddie advocaat werd, heeft zij als jurist gewerkt bij het Ministerie van Volksgezondheid en Sport en het Nederlands Olympisch Comité.

Maddie heeft begin 2014 de specialisatieopleiding Estate Planning aan de Grotius Academie met goed gevolg afgerond. Zij kan de afwikkeling van een nalatenschap in een breed vermogensrechtelijk perspectief zien. Maddie heeft tevens de Leergang Erfrecht voor de advocatuur van de Academie voor de Rechtspraktijk gevolgd. Zij is lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

E-mail Maddie Wisman: wisman@brenneradvocaten.nl