Monthly Archives: november 2020

Executele. Executeur en het verstrekken van informatie. Informatieplicht. Inzagerecht. Beheerstaak. Aanvullende informatie. Dwangsom.

De Rechtbank Overijssel heeft op  16 november 2020 uitspraak gedaan over een verzoek van een erfgenaam tot aanvullende informatie van de executeur. Op 15 november 2018 is de zus van verzoeker en verweerder, X, overleden. X heeft verweerder en A in haar testament benoemd tot executeurs. Inmiddels is de nalatenschap afgewikkeld, maar verzoeker heeft nog [...]

Door | 30 november 2020

Executele. Gebruiksrecht van een woning. Executeur vordert beëindiging van het persoonlijk gebruiksrecht van de woning door de erfgenaam.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 10 november 2020 uitspraak gedaan over een vordering van een executeur tot het beëindigen van een persoonlijk gebruiksrecht van een erfgenaam van de woning van zijn overleden moeder. De executeur en gedaagde zijn zus en broer van elkaar. Zij zijn samen met nog twee andere broers en nog een zus [...]

Door | 23 november 2020

Executele. Taken van de executeur. Zijn de taken van de executeur voltooid? Is de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur verjaard?

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur was verjaard. Het meest vergaande verweer van B ten aanzien van de vorderingen van A in de hoofdzaak is dat zijn executeurschap in de eerste helft van de jaren [...]

Door | 16 november 2020

Executele. Ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen. Toetsing. Maatstaf. Is wantrouwen een gegronde reden? Stelplicht en bewijslast.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 15 oktober 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen. Het onderhavig verzoek van een van de erfgenamen, te weten verzoekster, is gegrond op artikel 4:149 lid 2 BW: het ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen. In hoger [...]

Door | 9 november 2020

Taken van de executeur. Is de executele geëindigd? Voldoen van de schulden van de nalatenschap. Legitieme. Legitimaris als schuldeiser van de nalatenschap.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of alle schulden van de nalatenschap door de executeur waren voldaan en de executele was geëindigd. In het onderhavige geschil gaat het om de legitieme portie van eiseres in de nalatenschap van erflaatster. Eiseres heeft aanspraak gemaakt op haar legitieme portie. Daarvoor is [...]

Door | 2 november 2020