Monthly Archives: oktober 2020

Executele. Executeur is tevens erfgenaam. Hoedanigheid van executeur. Is de executeur in de juiste hoedanigheid aangesproken voor het voldoen van een schuld van de nalatenschap?

De Rechtbank Overijssel heeft op 29 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur in de juiste hoedanigheid was aangesproken tot de uitkering van een legaat. Erflaatster heeft bij testament van 18 februari 2015 over haar nalatenschap beschikt. In dat testament heeft zij onder andere vastgelegd dat haar zoon (eiser) haar enige erfgenaam [...]

Door | 26 oktober 2020

Executele. Informatieplicht. Dient de executeur, die tevens erfgenaam is, rekening en verantwoording af te leggen aan de legitimaris-niet erfgenaam?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur, die tevens erfgenaam was, rekening en verantwoording diende af te leggen. Moeder heeft gedaagde bij testament tot erfgenaam en executeur benoemd. Eiseres is onterfd. Zij heeft tijdig aanspraak gemaakt op haar legitieme portie. Executele. Informatieplicht. Dient de executeur, die [...]

Door | 18 oktober 2020

Vereffening. Is de vereffenaar persoonlijk aansprakelijk voor het boedeltekort? Boedelbeschrijving.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 1 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de vereffenaar persoonlijk aansprakelijk was voor het boedeltekort van de nalatenschap. Eisers  stellen dat gedaagde zodanig in ernstige matige tekort is geschoten in de vervulling van haar verplichtingen als vereffenaar dat zij aansprakelijk is geworden voor de schulden uit de nalatenschap [...]

Door | 12 oktober 2020

Executele. Schuld aan de nalatenschap. Verrekening met een vordering uit de legitieme? Hoedanigheid executeur tevens enig erfgenaam.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 17 maart 2020 uitspraak gedaan over de wijze van dagvaarden van een executeur, die tevens erfgenaam is. Blijkens verklaring van erfrecht en executele, opgemaakt door de notaris, heeft erflater bij testament van 10 april 2015 geïntimeerde tot enig erfgenaam en executeur benoemd. In deze zaak gaat het om de vordering [...]

Door | 4 oktober 2020