Monthly Archives: september 2020

De bevoegdheden van de executeur. Tegeldemaking. Mocht de executeur de woning uit de nalatenschap verkopen? Is de koopovereenkomst rechtsgeldig?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een executeur de bevoegdheid had om een woning uit de nalatenschap te gelde te maken. Partijen houdt verdeeld de vraag of de levering van het landgoed door de executeur aan geïntimeerden, met welke levering de overdracht van het landgoed was beoogd, die [...]

Door | 28 september 2020

Aansprakelijkheid van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder wegens de verkoop van een woning voor een te lage prijs?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 25 februari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur-afwikkelingsbewindvoerder wegens verkoop van de woning uit de nalatenschap voor een te lage prijs aansprakelijk was tegenover de erfgenamen. De grieven richten zich tegen de afwijzing van de vordering met betrekking tot de door appellanten gestelde schade als gevolg van [...]

Door | 15 september 2020

Het verbinden van een dwangsom aan een veroordeling tot het afleggen van rekening en verantwoording. Afgifte van bankafschriften.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 1 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een dwangsom verbonden moest worden aan een veroordeling tot het afleggen van rekening en verantwoording. De rechtbank heeft appellant veroordeeld om binnen vier weken na het vonnis rekening en verantwoording aan geïntimeerden af te leggen conform de tussen partijen overeengekomen volmacht, [...]

Door | 7 september 2020

Executele. Vergoeding van de executeur. Overgangsrecht. Onvoorziene omstandigheden.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 25 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vergoeding van de executeur bij onvoorziene omstandigheden. Erflater had op 3 mei 1999 een testament laten opmaken. In dat testament is de kandidaat-notaris tot executeur-testamentair benoemd. De grief van appellante betreft de beslissing van de rechtbank in het eindvonnis van 25 juli 2018 [...]

Door | 1 september 2020