Monthly Archives: augustus 2020

Executele. Zijn de kosten van de notaris een schuld van de nalatenschap? Beheer van de executeur. Aanwijzing van een boedelnotaris.

De Rechtbank Den Haag heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de gemaakte notariskosten door de executeur tijdens de executele een schuld was van de nalatenschap. Op 24 januari 2017 is overleden de vader van partijen. Erflater had twee kinderen. Erflater heeft bij testament van 9 januari 2014 over zijn nalatenschap [...]

Door | 24 augustus 2020

Loon van de executeur. Vergoeding van gemaakte kosten tijdens executele. Onvoorziene omstandigheden?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 15 april 2020 uitspraak gedaan over het loon van de executeur en de vergoeding van gemaakte kosten tijdens de executele. Erflater heeft bij testament van 13 november 2014 beschikt over zijn nalatenschap en heeft verzoekster (zijn zus) en zijn broer tot enig erfgenamen benoemd, onder de gehoudenheid een drietal [...]

Door | 20 augustus 2020

Executele. Geschil tussen erfgenamen, tevens executeurs, over afwikkeling van een nalatenschap. Machtiging tot het te gelde maken van de woning?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 4 mei 2020 uitspraak gedaan over een machtiging tot het te gelde maken van een woning uit de nalatenschap. Partijen zijn broers en zus van elkaar. In het testament zijn partijen tot erfgenamen benoemd, onder bezwaar van een aan de kleinkinderen verstrekt legaat. Partijen zijn in het testament tevens benoemd [...]

Door | 10 augustus 2020

Taak van een afwikkelingsbewindvoerder en van een executeur. Inning van een geldlening. Beslaglegging.

De Rechtbank Limburg heeft op 8 juni 2020 uitspraak gedaan over de Taken van een afwikkelingsbewindvoerder en van de executeur. Op 2 januari 2020 is de erflaatster overleden. Erflaatster heeft bij testament van over haar laatste wil beschikt en onder meer haar vier kleinkinderen, ieder voor een gelijk deel tot erfgenamen benoemd en gedaagde tot afwikkelingsbewindvoerder en [...]

Door | 3 augustus 2020