Monthly Archives: juni 2020

Executele. Testamentair-executeur verplicht tot het afleggen van rekening en verantwoording? Drie-sterren-executeur. Uitleg van testament. Informatieplicht.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 22 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een testamentair-executeur verplicht was tot het afleggen van rekening en verantwoording. Tussen partijen staat vast dat de taak van gedaagde als afwikkelingsbewindvoerder inmiddels is geëindigd en de taak van gedaagde als executeur nog niet. Partijen verschillen van mening over de vraag [...]

Door | 29 juni 2020

Vordering van erfgenaam tot het afleggen van rekening en verantwoording door executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 16 juni 2020 uitspraak gedaan over een vordering van erfgenaam tot het afleggen van rekening en verantwoording door executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Door middel van de grief betoogt appellante dat de vordering tot veroordeling van de executeurs om rekening en verantwoording af te leggen ten onrechte is afgewezen. Appellante heeft hiertoe, verkort weergegeven, [...]

Door | 22 juni 2020

Beheer door de executeur. Behoort de benoeming van een nieuwe bestuurder van een B.V. tot de taak van de executeur?

De Rechtbank Limburg heeft op 28 mei 2020 uitspraak gedaan in kort geding over de vraag of de benoeming van een nieuwe bestuurder tot de taak van de executeur behoorde. Bij dagvaarding heeft eiseres aanvankelijk de benoeming van een door de voorzieningenrechter aan te wijzen bestuurder gevorderd. De executeur heeft zich op het standpunt gesteld [...]

Door | 15 juni 2020

Ontslag executeur. Gewichtige reden. Verschaffen van inlichtingen. Opmaken van boedelbeschrijving. Verplichting tot doen van aangifte erfbelasting.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 27 februari 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een executeur. Verzoeker vraagt verweerder op grond van artikel 4:149 lid 2 van het Burgerlijk wetboek (BW) te ontslaan als executeur in de nalatenschap. Hij voert daartoe aan dat er sprake is van gewichtige redenen. Verweerder verstrekt namelijk [...]

Door | 8 juni 2020

Executele. Beroep op legitieme. Vordering ingesteld tegen executeur. Hoedanigheid executeur die tevens enig erfgenaam is.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 17 maart 2020 uitspraak gedaan over een vordering, ingesteld tegen de executeur, in verband met de legitieme. Appellante heeft in eerste aanleg een beroep gedaan op verrekening van de vordering van de nalatenschap op haar in verband met de restant-koopsom van haar aandeel in de woning met haar vordering op [...]

Door | 1 juni 2020