Monthly Archives: mei 2020

Kort geding. Geschil tussen mede-executeurs. Machtiging tot beheer van de nalatenschap? Machtiging te gelde maken van een woning?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 4 mei 2020 uitspraak gedaan in kort geding in een geschil tussen executeurs over de afwikkeling van een nalatenschap. Partijen zijn broers en zus van elkaar. Moeder, de erflaatster, heeft een testament laten opmaken. In het testament zijn partijen tot erfgenamen benoemd. Partijen hebben de nalatenschap allen zuiver aanvaard. Partijen [...]

Door | 25 mei 2020

Executele. Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur over een ingehouden geldbedrag. Is de vordering een schuld van de nalatenschap?

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. Ter comparitie hebben partijen overeenstemming bereikt over de afwikkeling van de nalatenschap met betrekking tot de woning. Eiseres heeft ter comparitie verklaard dat gedaagde inmiddels rekening en verantwoording heeft afgelegd, maar dat alleen de € 11.000,- [...]

Door | 18 mei 2020

Executeur. Schulden van de nalatenschap. Taken en bevoegdheden van de executeur. Beheer. Incasseren van een vordering.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de executeur tot het incasseren van een geldvordering. In het tussenarrest heeft het hof samengevat geoordeeld dat appellanten blijkens de inleidende dagvaarding optreden in hun hoedanigheid van executeurs van de nalatenschap van hun moeder en voor zover één van de vorderingen de [...]

Door | 11 mei 2020

Ontslag executeur. Nalaten van het opmaken van een boedelbeschrijving. Nodeloze kosten?

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een executeur vanwege het nalaten van het tijdig opmaken van een boedelbeschrijving. De kantonrechter stelt voorop dat de aanvaarding van een benoeming tot executeur vormvrij is en dat uit de uiterste wil volgt dat verweerster tot executeur van de [...]

Door | 4 mei 2020