Monthly Archives: april 2020

Executele. Vaststelling van het loon van de executeur bij onvoorziene omstandigheden.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot het vaststellen van het loon van de executeur bij onvoorziene omstandigheden. Erflater heeft in zijn testament bepaald dat de executeur voor zijn werkzaamheden geen recht heeft op loon. Executele. Vaststelling van het loon van de executeur bij onvoorziene omstandigheden. De rechter oordeelt [...]

Door | 20 april 2020

Executele. Executeur is tevens erfgenaam. Proceskosten. Onnodig procederen? Kosten van rechtsbijstand.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan de executele en de gemaakte proceskosten. De grief ziet op de beslissing van de rechtbank in haar vonnis dat iedere partij de eigen proceskosten draagt. Zulks ten onrechte, volgens de executeur, omdat de proceshandelingen in onderhavige procedure zien op zowel zijn hoedanigheid van executeur als in [...]

Door | 14 april 2020

Reikwijdte van de informatieplicht van de executeur tegenover de legitimaris. Eigen verantwoordelijkheid van de legitimaris.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de reikwijdte van de informatieplicht van de executeur tegenover de legitimaris ter berekening van de legitieme. De rechter ziet zich voor de vraag gesteld wat een executeur of erfgenaam aan een legitimaris moet melden of aan hem dient te verstrekken in de zin van het [...]

Door | 6 april 2020