Monthly Archives: maart 2020

Executele. Executeur. Privatieve bevoegdheid van de executeur om namens de nalatenschap te procederen.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 4 september 2019 uitspraak gedaan over de privatieve bevoegdheid van de executeur om namens de nalatenschap te procederen Het meest verstrekkende verweer van de advocaat van de gedaagde is het beroep op niet-ontvankelijkheid van eiser. Volgens de advocaat van gedaagde mag alleen de executeur, en niet eiser zelf, de onderhavige [...]

Door | 22 maart 2020

Verzoek ontslag executeur. Ernstig wantrouwen? Gewichtige redenen? Privatieve bevoegdheid van de executeur.

De Rechtbank Limburg heeft op 31 oktober 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van de executeur. Was er sprake van een gewichtige reden? De advocaat van verzoekster verzoekt op grond van gewichtige redenen om verweerder als executeur en afwikkelingsbewindvoerder van de nalatenschap van de erflater te ontslaan. Verzoekster stelt dat zij van [...]

Door | 16 maart 2020

Gewichtige redenen voor ontslag executeur? Wantrouwen bij erfgenamen over het beheer van de executeur. Beheer in belang van de erfgenamen?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een gewichtige redenen voor het ontslag van een executeur. In deze procedure is derhalve slechts het subsidiaire verzoek tot ontslag van verweerder als executeur aan de orde. Ingevolge artikel 4:149, eerste lid, BW eindigt de taak van een executeur als hij zijn werkzaamheden als zodanig [...]

Door | 8 maart 2020

Executele. Beheer. Bevoegdheid van de executeur om een achterstallige betalingen te innen. Schulden van de nalatenschap.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de executeur om een achterstallige betalingen te innen. In het tussenarrest heeft de rechter geoordeeld dat appellanten blijkens de dagvaarding optreden in hun hoedanigheid van executeurs van de nalatenschap van hun moeder en voor zover één van de vorderingen de nalatenschap van vader [...]

Door | 2 maart 2020