Monthly Archives: februari 2020

Bevoegdheden van de executeur. Beheer van de nalatenschap. Herstelwerkzaamheden

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de bevoegdheden van de executeur, in het bijzonder over het beheer van de nalatenschap door de executeur. De executeur stelt dat zij zowel het resterend deel van de saldi van de bankrekeningen van erflaatster als privégelden heeft moeten aanwenden om de woning te onderhouden [...]

Door | 17 februari 2020

Schorsing van de executeurs in kort geding? Spoedeisend belang? Verstoorde relatie?

De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden in kort geding uitspraak gedaan over de schorsing van twee executeurs. Eisers vorderen dat de gedaagden in hun hoedanigheid van executeur te schorsen. Zij leggen aan deze vordering in de kern genomen ten grondslag dat de executeurs tekort schieten in de uitvoering van hun taken als executeur en [...]

Door | 9 februari 2020

Gewichtige redenen voor het ontslag van de executeur? Taken en bevoegdheden van de executeur.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het ontslag van een executeur. Waren er gewichtige redenen voor het ontslag aanwezig? Gewichtige redenen voor het ontslag van de executeur? Taken en bevoegdheden van de executeur. De rechter oordeelt als volgt. Het oordeel van de kantonrechter luidt dat van gewichtige redenen geen sprake is. [...]

Door | 3 februari 2020