Monthly Archives: januari 2020

Einde van de taak van de executeur bij beneficiaire aanvaarding. Ontslag van de vereffenaars?

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het einde van de taak van de executeur bij beneficiaire aanvaarding en een verzoek tot het ontslag van de vereffenaars. Onweersproken staat vast dat verweersters de nalatenschap van de erflaatster beneficiair hebben aanvaard, dat zij daardoor als vereffenaars van de nalatenschap hebben te gelden en [...]

Door | 27 januari 2020

Privatieve bevoegdheid van de executeur. Procederen namens de nalatenschap.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 4 september 2019 uitspraak gedaan over de privatieve bevoegdheid van de executeur tot het procederen namens de nalatenschap. Het meest verstrekkende verweer van gedaagde als executeur is het beroep op niet-ontvankelijkheid van eiser. Volgens gedaagde mag alleen de executeur, en niet eiser zelf, de onderhavige procedure instellen. Privatieve bevoegdheid van [...]

Door | 18 januari 2020

Ontslag executeur? Verzoek tot benoeming van een deskundige. Taxatie. Onderbewindstelling.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van de executeur en een verzoek tot benoeming van een deskundige. Ontslag executeur? Verzoek tot benoeming van een deskundige. Taxatie. Onderbewindstelling. De rechter oordeelt met betrekking tot het verzoek tot benoeming van een deskundige als volgt. In het testament [...]

Door | 12 januari 2020