Monthly Archives: december 2019

Executeur. Afgifte van een legaat. Legitieme. De executeur en de erfgenamen zijn gehouden inlichtingen aan de legitimaris te verstrekken.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 juli 2019 uitspraak gedaan over de verplichting van de executeur en de erfgenamen om aan de legitimaris inlichtingen te verstrekken. In het testament heeft erflater twee legaten ten gunste van zijn zoon opgenomen, het legaat van het één/vierde deel van de inboedel en het legaat van het vruchtgebruik [...]

Door | 18 december 2019

Ontslag executeur vanwege een ernstig wantrouwen dat erfgenaam heeft tegenover de executeur? Verdelingsbevoegdheid van de executeur.

De Rechtbank Limburg heeft op 31 oktober 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een executeur vanwege een ernstig wantrouwen dat de erfgenaam had tegenover de executeur. De erfgename stelt dat zij van meet af geen vertrouwen in de executeur heeft en dat zij, in afwachting van de beslissing op het onderhavige [...]

Door | 11 december 2019