Monthly Archives: november 2019

Executeur. Vereffening. Zijn de goederen van de nalatenschap ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen? Verdeling.

De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de taken van de executeur, over de vereffening en de verdeling van een nalatenschap. De erfgenaam verzoekt dat de rechter de verdeling van de nalatenschap vaststelt op grond van 3:185 Burgerlijk Wetboek (BW). Executeur. Vereffening. Goederen nalatenschap ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen? Verdeling. [...]

Door | 25 november 2019

Ontslag van de executeur. Tekortkoming? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Erfbelasting.

Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het ontslag van een executeur. De verzoekster heeft het verzoek gedaan in haar hoedanigheid van erfgenaam. De erfgenaam verzoekt om de executeur op grond van artikel 4:149 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) als executeur te ontslaan. Hiertoe wordt aangevoerd dat de executeur weigert om [...]

Door | 20 november 2019

Executeur. Procesvertegenwoordiging en procesbevoegdheid. Niet ontvankelijkheid van de erfgenamen in hun vordering?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 4 september 2019 uitspraak gedaan over de procesvertegenwoordiging tijdens de executele en de uitsluitende procesbevoegdheid van de executeur. Het meest verstrekkende verweer van de executeur is het beroep op niet-ontvankelijkheid van de erfgenamen. Volgens de executeur mag alleen de executeur, en niet de erfgenamen zelf, de onderhavige procedure instellen. Executeur. [...]

Door | 12 november 2019

Ontslag van een vereffenaar. Einde van de taak van de executeur? Beneficiaire aanvaarding.

De Rechtbank Limburg heeft op 27 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een vereffenaar. Bij testament heeft de erflaatster over haar nalatenschap beschikt en verweersters tot haar erfgenamen benoemd. Daarnaast heeft de erflaatster een van de verweersters tot executeur benoemd. De erfgenamen hebben nalatenschap beneficiair aanvaard. Ontslag van een vereffenaar. [...]

Door | 5 november 2019