Monthly Archives: oktober 2019

Rekening en verantwoording door executeur. Verrekening vordering van de executeur op nalatenschap? Processueel ondeelbare rechtsverhouding.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 3 april 2019 uitspraak gedaan over de verrekening van een vordering op de nalatenschap en over de processueel ondeelbare rechtsverhouding. De erfgenaam heeft verklaard dat de executeur inmiddels rekening en verantwoording heeft afgelegd, maar dat alleen de € 11.000,- die hij heeft ingehouden op de nalatenschap nog een discussiepunt is. [...]

Door | 29 oktober 2019

Gewichtige redenen voor ontslag executeur? Wantrouwen. Belangen van erfgenamen.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een ontslag van een executeur. Waren er gewichtige redenen voor het ontslag van de executeur? Ingevolge artikel 4:144, eerste lid, BW heeft de executeur, voor zover de erflater niet anders heeft beschikt, tot taak de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden der [...]

Door | 21 oktober 2019

De bevoegdheid van een deelgenoot en van de executeur om achterstallige betalingen te innen.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 28 mei 2019 uitspraak gedaan over de bevoegdheid van een deelgenoot en van de executeur om achterstallige betalingen te innen. In het tussenarrest heeft het hof samengevat geoordeeld dat appellanten blijkens de inleidende dagvaarding optreden in hun hoedanigheid van executeurs van de nalatenschap van hun moeder en voor zover één [...]

Door | 14 oktober 2019

Geschil tussen erfgenamen en executeur. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig gemaakt. Toch wordt een kort geding gestart. Dient de uitkomst van de bodemprocedure te worden afgewacht?

De Rechtbank Gelderland heeft op 29 maart 2019 uitspraak gedaan over de vraag of in een geschil tussen erfgenamen en de executeur een de uitkomst van een aanhangig gemaakte bodenprocedure niet konden worden afgewacht in kort geding. De voorzieningenrechter overweegt het volgende. Vastgesteld moet worden dat ter zake van de nalatenschap van erflater tussen partijen [...]

Door | 8 oktober 2019

Afwikkeling van een nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Komen de kosten van het beheer voor rekening van de nalatenschap?

De Rechtbank Den Haag heeft op 5 juni 2019 uitspraak gedaan over de afwikkeling van een nalatenschap en de bevoegdheden van de executeur, in het bijzonder over de kosten van het gevoerde beheer door de executeur. De executeur is bevoegd tot het beheer van de goederen van de nalatenschap. Voor de aan het beheer te [...]

Door | 1 oktober 2019