Monthly Archives: september 2019

Executele. Kostenvergoeding en verzoek aan de rechter om het loon van de executeur vast te stellen.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 21 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzoek om het loon van de executeur vast te stellen op grond van artikel 4:144 lid 2 BW. Erflater heeft bij testament van 13 november 2014 beschikt over zijn nalatenschap en heeft verweerster (zijn zus) en belanghebbende (zijn broer) tot enig erfgenamen benoemd, [...]

Door | 24 september 2019

Ontslag van de executeur. Gewichtige reden voor ontslag? Volmacht tot beheer.

De Rechtbank Limburg heeft op 21 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag of er gewichtige reden bestond om de executeur te ontslaan. Uit de testamenten blijkt dat de erflater moeder tot executeur en afwikkelingsbewindvoerder van zijn nalatenschap heeft aangewezen en dat de erflater daarbij geen beperkingen ter zake het beheer en het beschikken over [...]

Door | 16 september 2019

Executeur. Voldoende belang bij een rechterlijk bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving? Artikel 672 Rv.

De Rechtbank Den Haag heeft op 25 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of er een voldoende belang bestond voor een rechterlijk bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving. Het verzoek van de advocaat van de erfgenaam was gegrond op artikel 672 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), dat bepaalt dat de kantonrechter [...]

Door | 9 september 2019

Executele. Bevoegdheid van de deelgenoot en de van executeur tot het innen van een geldvordering.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 28 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de deelgenoot en de executeur bevoegd is tot het innen van een geldvordering In het tussenarrest heeft de rechter samengevat geoordeeld dat appellanten blijkens de dagvaarding optreden in hun hoedanigheid van executeurs van de nalatenschap van hun moeder en voor zover [...]

Door | 1 september 2019