Monthly Archives: augustus 2019

Verdeling van een nalatenschap. Taken van de executeur. Onttrekken van gelden door de executeur?

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een erfenis, over de taken en bevoegdheden van de executeur en over de vraag of de executeur gelden onttrokken had uit de nalatenschap. De erfgenamen vorderen de veroordeling van de executeur tot betaling van € 96.445,33 aan de nalatenschap en de [...]

Door | 18 augustus 2019

Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld of is de executeur tekort geschoten in zijn taak?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 6 februari 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur onrechtmatig heeft gehandeld of is tekortgeschoten in zijn taak.  Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld door een bedrag van € 250.000,- aan zichzelf over te maken? Hof bekrachtigt beschikking kantonrechter dat executeur tekort is geschoten [...]

Door | 11 augustus 2019

Afspraak tussen executeur en de erfgenamen over de vergoeding van de door de executeur te maken kosten? Bewijs.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 februari 2019 uitspraak gedaan over het bewijs van het bestaan van een afspraak tussen de executeur en de erfgenamen over de vergoeding van de door de executeur te maken kosten. Bij het tussenarrest zijn de erfgenamen toegelaten tot het bewijs van hun stelling dat de [...]

Door | 2 augustus 2019