Monthly Archives: juni 2019

Afwikkeling nalatenschap. Vervanging executeur. Loon executeur in afwijking regeling testament. Redelijkheid en billijkheid.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 28 februari 2019 uitspraak gedaan over de afwikkeling van een nalatenschap, over de vervanging van de executeur en over het loon van de executeur in afwijking van de regeling in het testament. Ter mondelinge behandeling is gesproken over de afwikkeling van de nalatenschap van erflater, de [...]

Door | 24 juni 2019

Rechtsmacht Nederlandse rechter bij internationale erfenis. Vordering executeur tot tussenkomst in geschil tussen erfgenamen over hun aandeel in de nalatenschap.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft op 10 april 2019 uitspraak gedaan over de rechtsmacht van de Nederlandse rechter bij een internationale erfenis en over een vordering van de executeur tot tussenkomst in het geschil tussen de erfgenamen over hun aandeel in de nalatenschap. Rechtsmacht Nederlandse rechter bij internationale erfenis. De rechter oordeelt [...]

Door | 11 juni 2019

Onrechtmatige daad executeur? Dagvaarden van de executeur. In persoon of in hoedanigheid?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft op 22 mei 2019 uitspraak gedaan over de wijze van dagvaarden van een executeur door een erfgenaam ingeval van een gestelde onrechtmatige daad van de executeur. Eisers heeft gedaagde in persoon (‘pro se’) gedagvaard in plaats van in zijn hoedanigheid als executeur (‘qualitate qua’ ofwel ‘q.q.’). Gedaagde is [...]

Door | 3 juni 2019