Monthly Archives: mei 2019

Tekortschieten van de executeur? Beheer van boedelgelden. Onrechtmatige daad? Onttrekken van gelden?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het tekortschieten van een executeur: was sprake van een onrechtmatige daad? De erfgenamen hebben in eerste aanleg veroordeling van de executeur gevorderd tot het afleggen van rekening en verantwoording ex artikel 4:151 BW juncto artikel 4:161 BW en het verschaffen [...]

Door | 30 mei 2019

Verzoek van de executeur tot het stellen van een termijn voor de aanvaarding van een nalatenschap. Is een verlenging van de termijn mogelijk?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd uitspraak gedaan over een verzoek tot het stellen van een termijn voor de aanvaarding van een nalatenschap. In het testament van 16 januari 2015 heeft erflater zijn zoons (belanghebbende) en erfgenaam, onder bezwaar van een aantal legaten, tot zijn erfgenamen benoemd, ieder voor een gelijk [...]

Door | 20 mei 2019

Verdeling nalatenschap. Executeur in taak tekortgeschoten? Gestoorde geestvermogen erflater? Schulden van de nalatenschap. Executeurskosten.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap. Was de executeur in zijn taak tekortgeschoten? Waren de geestvermogen van erflater gestoord? Schulden van de nalatenschap. Executeurskosten. De grondslag van de vordering van de erfgenaam is artikel 3:185 BW, maar feitelijk stelt zij aan de [...]

Door | 14 mei 2019

Executeur verzoekt verdeling nalatenschap door de rechter. Het ter beschikking stellen van de goederen van de nalatenschap. Waren alle erfgenamen bekend en opgeroepen?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek van een executeur tot verdeling van de nalatenschap door de rechter. Waren alle erfgenamen bekend en opgeroepen om de goederen van de nalatenschap in ontvangst te nemen? De erflaatster heeft bij testament over haar nalatenschap beschikt. In haar testament [...]

Door | 6 mei 2019