Monthly Archives: april 2019

Executeur. Zijn de advocaatkosten een schuld van de nalatenschap? De advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt moeten in dit geval voor zijn eigen rekening blijven.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de gemaakte advocaatkosten door de executeur als een schuld van de nalatenschap moeten worden aangemerkt. De advocaatkosten, die de executeur heeft gemaakt, moeten in casu voor zijn eigen rekening blijven. De grief ziet op de beslissing van [...]

Door | 28 april 2019

Ontslag van de executeur? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Is de executele al geëindigd?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van de executeur en de taken van de executeur. Opmaken van een adequate boedelbeschrijving. Was de executele al geëindigd? Verzoekster verzoekt om verweerder op grond van artikel 4:149 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) als [...]

Door | 22 april 2019

Executeur. Vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid. Afleggen rekening en verantwoording? Schulden van de nalatenschap. Beheer.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot de verdeling van de nalatenschap waarvan de executele nog niet is voltooid. Afleggen rekening en verantwoording? Schulden van de nalatenschap. Beheer. De broers voeren in hun laatste akte aan dat de zus, gelet op het bepaalde in artikel [...]

Door | 15 april 2019

Executeur en bewindvoerder. Beschermingsbewind. Tegenstrijdig belang? Rekening en verantwoording. Voorwaardelijke verdeling door de rechter.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een voorwaardelijke verdeling door de rechter bij een beschermingsbewind. Executeur en bewindvoerder. Beschermingsbewind. Tegenstrijdig belang? Rekening en verantwoording. Voorwaardelijke verdeling door de rechter. De rechter oordeelt als volgt. Het is niet de taak van de rechtbank om te berekenen wat de [...]

Door | 8 april 2019

Tekortschieten als bewindvoerder en executeur. Beheer. Verstrekken van een geldlening. Afleggen van rekening en verantwoording.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het tekortschieten in de taak van de bewindvoerder en executeur. Met de eerste grief bestrijdt appellant het oordeel van de rechtbank dat appellant is tekortgeschoten in zijn zorg als goed bewindvoerder. De rechtbank heeft in haar vonnis van 9 december 2015 [...]

Door | 1 april 2019