Monthly Archives: maart 2019

Executeur. Beneficiaire aanvaarding. Vereffening. Zijn de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend ter voldoening van de schulden? Boedelbeschrijving.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend waren om de schulden van de nalatenschap, bij een beneficiaire aanvaarding, te kunnen voldoen. Erflater is op 30 januari 2016 overleden. Hij heeft zijn partner, met wie hij toen gehuwd was, [...]

Door | 26 maart 2019

Kosten van de executele. Zijn de door de executeur gemaakte kosten schulden van de nalatenschap?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de kosten van de executele, die ten laste komen van de nalatenschap. Eiseres stelt dat een deel van de kosten die door gedaagde als executeur ten laste van de nalatenschap zijn gebracht onredelijk zijn. Volgens eiseres behoren de kosten van huur [...]

Door | 18 maart 2019

Onrechtmatige daad van de executeur? Tekort schieten in de zorg van een goed executeur?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de executeur was tekort geschoten in de zorg van een goed executeur. Was sprake van een onrechtmatige daad van de executeur? Geïntimeerden stellen dat appellante onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld doordat zij van een bedrag van € [...]

Door | 11 maart 2019

Ontslag executeur nalatenschap toegewezen wegens gegronde reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving informatieplicht jegens erfgenamen.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een ontslag van een executeur van een nalatenschap wegens gegronde reden tot wantrouwen door het onvoldoende naleven door de executeur van zijn informatieplicht jegens de erfgenamen. Artikel 4:149 BW. Verzoeksters verzoeken de kantonrechter om de executeur in zijn hoedanigheid van executeur [...]

Door | 4 maart 2019