Monthly Archives: februari 2019

Executeur. Bevel tot boedelbeschrijving. Ambtshalve ontslag van de executeur? Vergoeding van de kosten van rechtsbijstand?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving (artikel 672 Rv) en over het ambtshalve ontslag van de executeur (artikel 4:149 lid 2 BW). Bevel tot boedelbeschrijving (artikel 672 Rv). De rechter oordeelt als volgt. Voor toewijzing van een verzoek ex [...]

Door | 27 februari 2019

Executele. Incasseren van een vordering welke deel uitmaakt van een gemeenschap tussen deelgenoten. Karakter ingestelde vordering: pro se of namens de deelgenoten gezamenlijk?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het incasseren van een vordering door de executeur, welke deel uitmaakt van een gemeenschap tussen deelgenoten (de nalatenschap). Karakter ingestelde vordering: pro se of namens de deelgenoten gezamenlijk (artikel 3:170, 184 en 185 BW). Niet voldaan aan vereiste dat voor [...]

Door | 20 februari 2019

Vordering tegen executeur tot afleggen van rekening en verantwoording. Executeur wordt in de gelegenheid gesteld actuele boedelbeschrijving over te leggen. Beëindiging van de taak van de executeur?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 7 augustus 2018 uitspraak gedaan over een vordering tegen de executeur tot het afleggen van rekening en verantwoording. De executeur wordt in de gelegenheid gesteld een actuele boedelbeschrijving over te leggen. De eerste grief keert zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de taak [...]

Door | 12 februari 2019

Eisen die worden gesteld aan een executeur

Als een executeur zijn werk niet goed doet dan kan hij of zij worden ontslagen door de kantonrechter. Hetzelfde geldt voor een vereffenaar, hoewel in dat geval het ontslagverzoek wordt beoordeeld door de rechtbank. Voor beiden geldt dat "gewichtige redenen" een grond voor ontslag zijn.  Voor invulling van het begrip gewichtige reden klik hier. Het [...]

Door | 7 februari 2019

Taken en bevoegdheden van de executeur. Einde beheer? Bevoegdheid tot instellen van vorderingen door de executeur.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Den Haag heeft op 21 november 2018 uitspraak gedaan over de taken en de bevoegdheden van de executeur. In 2016 is overleden erflaatster. Bij testament van 10 februari 2012 heeft erflaatster A sr. (haar broer) en gedaagde respectievelijk voor 75% en voor 25% tot erfgenamen van haar nalatenschap benoemd. [...]

Door | 5 februari 2019