Monthly Archives: januari 2019

Schorsing tenuitvoerlegging uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis? Juridische misslag? Taak executeur voltooid? Executeur bevoegd tot verdeling nalatenschap?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 14 augustus 2018 uitspraak gedaan over een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis? Was sprake van een juridische misslag? Was de taak van de executeur voltooid? Appellanten vorderen dat het hof in het incident de uitvoerbaar bij voorraadverklaring [...]

Door | 28 januari 2019

“Gelijktijdig” overlijden: wie erft wat? Redelijkheid en billijkheid in het erfrecht

Man en vrouw gaan op huwelijksreis naar de Dominicaanse Republiek en komen tijdens die vakantie kort na elkaar te overlijden. Zij hebben beide geen testament achter gelaten. Tussen de beide families ontstaat een conflict over wie wat erft. Het gezamenlijk vermogen is ongeveer € 200.000,00. Vaststaat dat de vrouw eerder is overleden dan de man. [...]

Door | 23 januari 2019

Executeur. Vordering op een deelgenoot. Beheer en verdeling van de nalatenschap.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 11 september 2018 uitspraak gedaan over een vordering van de executeur op een deelgenoot in een nalatenschap. Partijen zijn broers en zus van elkaar. Op 8 januari 1987 heeft hun vader de boerderij, bestaande uit erf, gebouwen en omliggende cultuurgronden, verpacht aan geïntimeerde . Vader is [...]

Door | 22 januari 2019

Executeur. Procesbevoegdheid. Buitengerechtelijke ontbinding van de koop van een woonhuis.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de exclusieve procesbevoegdheid van de executeur. Op 29 september 2016 heeft gedaagde een koopovereenkomst ondertekend met betrekking tot de woning  te Z. Verkopers waren A en B, de erfgenamen van de in mei 2016 overleden eigenaar van de woning, C. Gedaagde [...]

Door | 14 januari 2019

Executele. Procederen in de hoedanigheid van executeur. Beneficiaire aanvaarding. Procesrecht. Ontvankelijkheid in appel.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 20 november 2018 uitspraak gedaan over het procederen in de hoedanigheid van executeur. Uit de dagvaarding in eerste aanleg leidt het hof af, dat appellanten c.s. hun vorderingen als oorspronkelijk eisers hebben ingesteld in hun hoedanigheid van executeurs in de nalatenschap van de hierna te noemen [...]

Door | 11 januari 2019

Ontvankelijkheid van executeurs en deelgenoten in meerdere nalatenschappen.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 11 september 2018 uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van de executeurs en deelgenoten in meerdere nalatenschappen. Appellanten treden blijkens de inleidende dagvaarding op in hun hoedanigheid van executeurs van de nalatenschap van hun moeder en voor zover één van de vorderingen de nalatenschap van vader betreft, [...]

Door | 4 januari 2019