Monthly Archives: december 2018

Executeur vordert schadevergoeding van erfgenaam. Onrechtmatige daad? Misbruik van omstandigheden?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering van een executeur tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige betalingen door een erfgenaam. Misbruik van omstandigheden? In 2014 is A overleden. A heeft bij testament van 8 juli 2014 over haar nalatenschap beschikt. In dit testament heeft zij (naast [...]

Door | 20 december 2018

Onrechtmatige daad van executeur. Vaststelling omvang schadevergoeding.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 18 september 2018 uitspraak gedaan over het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding, die de nalatenschap heeft geleden, ten gevolge van een onrechtmatige daad van een executeur. Appellante heeft in eerste aanleg gevorderd dat de rechtbank voor recht zal verklaren dat geïntimeerde als executeur aansprakelijk [...]

Door | 3 december 2018