Monthly Archives: november 2018

Executeur. Bevel tot het opmaken van een notariële boedelbeschrijving. Ambtshalve ontslag executeur?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 14 juni 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot het afgeven van een bevel tot het opmaken van een notariële boedelbeschrijving (artikel 672 Rv) en over het ambtshalve ontslag van een executeur (artikel 4:149 lid 2 BW). De executeur verzoekt – samengevat – dat de kantonrechter [...]

Door | 29 november 2018

Executeur. Verdeling nalatenschap. Kosten van de executele. Welke kosten mogen ten laste van de nalatenschapsboedel gebracht worden?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 2 oktober 2018 uitspraak gedaan over de kosten van de executele. Welke kosten mogen ten laste van de nalatenschapsboedel gebracht worden? Appellanten en geïntimeerde zijn de enige erfgenamen in de nalatenschap van hun vader (hierna te noemen: erflater) die in 2012 is overleden en met [...]

Door | 19 november 2018

Executele. Schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad? Criterium voor schorsing. Restitutierisico? Juridische misslag?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 14 augustus 2018 uitspraak gedaan over een schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van een vonnis. Criterium voor schorsing. Restitutierisico? Juridische misslag? Appellanten vorderen dat het hof in het incident de uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het vonnis van 20 september 2017 zal schorsen ex artikel [...]

Door | 12 november 2018

Ontvangt u een uitkering? Erfenis melden!

Degenen die een uitkering ontvangen, bijvoorbeeld op grond van de Participatiewet, zijn verplicht van hun vermogen opgave te doen bij de uitkeringsinstantie. Dat geldt voor vermogen dat de uitkeringsgerechtigde bij aanvang van de uitkering heeft, maar ook voor vermogen wat later, bijvoorbeeld uit een nalatenschap, wordt verkregen. Wanneer vermogen wordt verzwegen dan kunnen de gevolgen [...]

Door | 6 november 2018

Tekortschieten als bewindvoerder en als executeur. Aangifte erfbelasting is niet voldoende voor het afleggen van rekening en verantwoording.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 januari 2018 uitspraak gedaan over het tekortschieten als bewindvoerder en executeur en het afleggen van rekening en verantwoording. Is een aangifte erfbelasting voldoende voor het afleggen van rekening en verantwoording? Vaststaat dat de bewindvoerder niet heeft voldaan aan zijn verplichting ten minste jaarlijks rekening en [...]

Door | 6 november 2018