Monthly Archives: oktober 2018

Erflater heeft executeur benoemd en de nalatenschap is beneficiair aanvaard. Zijn de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend? Bewijsopdracht. Onbehoorlijke taakvervulling executeur?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 3 april 2018 uitspraak gedaan over de vraag of de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend waren bij beneficiaire aanvaarding(artikel 4:202 lid 1 sub a BW) In dit hoger beroep kan worden uitgegaan van de volgende feiten. Appellante was van 16 februari 1966 tot 15 augustus [...]

Door | 29 oktober 2018

Vordering tot afgifte van documenten ter zake (afwikkeling van) een nalatenschap op straffe van een dwangsom. Bewijs van finale kwijting. Volmacht. Tekortkoming executeur?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 8 mei 2018 uitspraak gedaan over een vordering tot afgifte van documenten ter zake (afwikkeling van) een nalatenschap op straffe van een dwangsom. Rol van een door beide partijen in het kader van een geschikte buitenlandse procedure getekende "Affidavit of Desistance". Hof: de daarin neergelegde [...]

Door | 22 oktober 2018

Onrechtmatig handelen door de executeur? Vergoeding van gemaakte advocaatkosten?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de executeur onrechtmatig gehandeld had. De erfgenamen vorderen vergoeding van onderscheiden schadeposten van de executeur. Vordering ook in hoger beroep afgewezen als onvoldoende onderbouwd, behalve voor wat betreft de kosten van juridische buitengerechtelijke bijstand, gemaakt om een [...]

Door | 15 oktober 2018

De taken en bevoegdheden van de executeur onder het oude en het nieuwe BW. Beheersbevoegdheid van de executeur.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 13 februari 2018 uitspraak gedaan over de bevoegdheden van de executeur onder het oude BW. De grief richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat een executeur onder het oude erfrecht in beginsel ruimere bevoegdheden had. De erfgenamen wijzen erop dat in het testament is [...]

Door | 8 oktober 2018

Ontslag van executeur? Afleggen rekening en verantwoording?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 13 februari 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een executeur. Afleggen van rekening en verantwoording? De erflater heeft als erfgenamen van zijn nalatenschap achtergelaten partijen en de belanghebbende (broers en zus). Verzoeker verzoekt het hof de executeur ex artikel 4:149 BW met [...]

Door | 1 oktober 2018