Monthly Archives: september 2018

Een aanwijzing van de kantonrechter: niet onnodig vragen

Wanneer een nalatenschap moet worden vereffend kan de vereffenaar indien nodig een aanwijzing vragen aan de kantonrechter. Dat is meestal niet een hele ingewikkelde procedure, maar er moet wel griffierecht worden betaald. En hoewel een advocaat niet verplicht is, zijn er vereffenaars, vooral niet de professionele vereffenaars, die toch ook in deze procedure behoefte hebben [...]

Door | 27 september 2018

Verzoek tot ontslag van een executeur. Executele al geëindigd? Boedelbeschrijving. Rekening en verantwoording.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 9 maart 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een executeur. Het verzoek tot ontslag van de executeur wordt afgewezen omdat de executele al is geëindigd. De executeur heeft ook zijn taak vervuld om een boedelbeschrijving op te stellen. Dat een van de [...]

Door | 26 september 2018

Klacht tegen een kandidaat-notaris als executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Schending geheimhoudingsplicht?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 8 mei 2018 uitspraak gedaan in een klacht tegen een kandidaat-notaris als executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Was sprake van een schending van de geheimhoudingsplicht van de kandidaat-notaris? Op 23 april 2017 is de vader van klaagster, hierna: erflater, overleden. Erflater heeft over zijn nalatenschap beschikt bij testament van 30 [...]

Door | 18 september 2018

Benoeming van een vereffenaar door de rechter. Tekortschieten van executeur? Deskundigheid. Voortvarendheid. Tegenstrijdig belang. Boedelbeschrijving.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 4 juni 2018 uitspraak gedaan over het verzoek tot de benoeming van een vereffenaar door de rechter vanwege het tekortschieten van de executeur in de afwikkeling van de nalatenschap. De schuldeiser verzoekt de rechtbank om een vereffenaar te benoemen in de nalatenschap van erflater op grond [...]

Door | 11 september 2018

Ontslag executeur nalatenschap toegewezen wegens gegronde reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving informatieplicht jegens erfgenamen

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 13 juni 2018 uitspraak gedaan over het ontslag van een executeur van een nalatenschap wegens gegronde reden tot wantrouwen door de onvoldoende naleving van de informatieplicht jegens de erfgenamen. Artikel 4:149 BW. De erfgenamen verzoeken de kantonrechter om de executeur in zijn hoedanigheid van executeur te [...]

Door | 4 september 2018