Monthly Archives: juni 2018

Verdeling nalatenschap. Ouderlijke boedelverdeling onder ontbindende voorwaarde. Fideicommis de residuo. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Executeur.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 27 februari 2018 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap. Testamentaire ouderlijke boedelverdeling onder ontbindende voorwaarde. Fideicommis de residuo. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Erflater heeft over zijn nalatenschap beschikt in zijn testament van 23 oktober 1996. Hij heeft zijn echtgenote voor het 1/100e aandeel en zijn [...]

Door | 27 juni 2018

Herroeping van een vonnis? Executeur stelt dat erfgenamen bedrog hebben gepleegd, dan wel stukken van beslissende aard hebben achtergehouden.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 december 2017 uitspraak gedaan over een vordering van de executeur tot herroeping van een vonnis. Executeur stelt dat erfgenamen bedrog hebben gepleegd, dan wel stukken van beslissende aard hebben achtergehouden. Vordering tot herroeping afgewezen. Noch de grond als bedoeld in artikel 382 aanhef en sub [...]

Door | 21 juni 2018

De executeur moet voortvarend èn planmatig aan het werk

Aan de orde is een zaak van een ex-echtgenote tegen de partner van erflater ten tijde van diens overlijden. Erflater heeft zijn partner tot executeur en afwikkelingsbewindvoerder benoemd. De benoeming is aanvaard. De executeur heeft de ruimschoots voldoende verklaring afgelegd zodat er -ondanks de beneficiaire aanvaarding- niet hoeft te worden vereffend volgens de wet. De [...]

Door | 14 juni 2018

Heeft de notaris ten onrechte de taak als executeur niet neergelegd op het moment dat de erfgenamen de nalatenschap beneficiair hadden aanvaard?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de notaris ten onrechte haar taak als executeur niet heeft neergelegd op het moment dat de erfgenamen de nalatenschap beneficiair hadden aanvaard. Kort gezegd gaat het in deze zaak om het volgende. Op 9 juli 2008 is de [...]

Door | 12 juni 2018

Weer een executeur voor de strafrechter

Vergaande consequenties voor de executeur die niet aan zijn informatieplicht heeft voldaan en geld heeft verduisterd. Aan de executeur is ten laste gelegd dat hij samen met zijn bedrijf een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro uit een erfenis heeft verduisterd. Op 12 januari 2006 zou het bedrijf een overeenkomst hebben gesloten met erflaatster. Het [...]

Door | 5 juni 2018

Geschil tussen erfgenamen en geschil tegen de executeur. Rekening en verantwoording? Verdeling van de nalatenschap.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een geschil tussen de erfgenamen en tegen de executeur. Diende de executeur rekening en verantwoording af te leggen. Partijen zijn elkaars broers en zusters. Op 24 november 2005 is overleden erflaatster. Erflaatster had geen kinderen, wel een zuster. Erflaatster was een [...]

Door | 5 juni 2018