Monthly Archives: mei 2018

Rekening en verantwoording door de executeur. Rechtsgeldigheid testament? Testament herroepen? Ondeelbare rechtsverhouding?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording van de executeur, over de rechtsgeldigheid van een testament en de ondeelbare rechtsverhouding tussen erfgenamen. Erflaatster heeft bij testament beschikt over haar nalatenschap, met benoeming van gedaagde als executeur. In het testament zijn tot enige [...]

Door | 30 mei 2018

Ontslag executeur? Vereffening. Taken executeur geëindigd? Ontslag bewindvoerder?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot ontslag van de executeur en bewindvoerder in een nalatenschap. Erflater heeft executeur benoemd en de nalatenschap is beneficiair aanvaard. Ruimschoots saldo? Hangende de afwikkeling van de nalatenschap blijkt dat de goederen van de nalatenschap niet meer ruimschoots [...]

Door | 23 mei 2018

Afwikkeling nalatenschap. Executeur vordert terugbetaling van onttrokken gelden uit nalatenschap. Volmacht? Lening? Bewijs

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 31 januari 2018 uitspraak gedaan over een vordering van de executeur tot terugbetaling van onttrokken gelden uit de nalatenschap. Was er sprake van een onrechtmatige daad of van een lening? Afwikkeling nalatenschap. Executeur vordert op grond van onrechtmatige daad van erfgenaam terugbetaling van circa 280.000 euro [...]

Door | 15 mei 2018

Kort geding. Executeur. Opgave van bescheiden. Ter beschikkingstelling van goederen uit de nalatenschap. Spoedeisend belang?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan in kort geding over de opgave en inzage van bescheiden en het afgeven van goederen van een nalatenschap. De erfgenaam en executeur (eiser) vordert bij vonnis de overige erfgenamen (gedaagden) te veroordelen om opgave te doen van alle zaken, goederen, gelden en [...]

Door | 11 mei 2018

Taken van de executeur. Werkzaamheden voltooid? Dagvaarden van executeur.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de taak van de executeur, over de vraag of de executeur zijn werkzaamheden had voltooid en over de wijze van dagvaarden van de executeur. Aangezien gedaagde zijn werkzaamheden als executeur heeft voltooid en daarna het beheer over de goederen van de [...]

Door | 7 mei 2018