Monthly Archives: april 2018

Ontslag van executeur. Executele geëindigd? Opstellen boedelbeschrijving

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 9 maart 2018 uitspraak gedaan over het verzoek van een erfgenaam tot het ontslag van de executeur in de nalatenschap. Ontslag van de executeur wordt afgewezen omdat de executele al is geëindigd. De executeur heeft ook zijn taak vervuld om een boedelbeschrijving op te stellen. Dat [...]

Door | 30 april 2018

Sommige executeurs maken het wel erg bont

En dan komt de zaak voor de strafrechter. Aan de executeur was ten laste gelegd dat hij in totaal € 2.032.500,00 had toegeëigend uit een nalatenschap die hij onder zich had. Zijn advocaat vond dat hij moest worden vrijgesproken, omdat de executeur zou hebben gehandeld overeenkomstig zijn beheersbevoegdheden die hem als executeur testamentair ingevolge het testament [...]

Door | 25 april 2018

Het eindigen van de taak van de executeur en de bevoegdheid tot procederen ten behoeve van een nalatenschap.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 2 augustus 2017 uitspraak gedaan over het eindigen van de taak van de executeur en over de bevoegdheid om te procederen ten behoeve van een nalatenschap. De erfenis van de erflater was onder het voorrecht van een boedelbeschrijving beneficiair aanvaard. Het eindigen van de taak [...]

Door | 24 april 2018

Voormalig executeur veroordeeld tot nakoming van zijn verplichtingen. Dwangsom. Rekening en verantwoording.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft op 10 augustus 2017 de voormalig executeur veroordeeld tot nakoming van zijn verplichtingen en legt de voormalig executeur een dwangsom op. Ingevolge het bepaalde in artikel 4:145 lid 2 BW vertegenwoordigt de executeur de erfgenamen bij de vervulling van zijn taak in en buiten rechte, zolang als [...]

Door | 16 april 2018

Recht legataris jegens executeur op inzage bescheiden die nodig zijn voor berekening van legaat. Rekening en verantwoording door executeur over periode voor overlijden van erflater?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Gelderland heeft op 3 mei 2017 uitspraak gedaan over het recht van de legataris jegens de executeur op inzage in of verstrekking van afschriften van bescheiden die nodig zijn voor de berekening van het legaat. Geen recht op rekening en verantwoording door executeur over de periode voor overlijden van [...]

Door | 9 april 2018

Onvoldoende rekening en verantwoording afgelegd door executeur testamentair over onderneming uit de nalatenschap?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Overijssel heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur testamentair over meerdere ondernemingen uit de nalatenschap. Tussen partijen is niet in geschil dat gedaagde op een gegeven moment alle zeggenschap binnen het concern had, en dat hij is benoemd tot executeur-testamentair [...]

Door | 2 april 2018