Monthly Archives: januari 2018

Oppassen met de ruimschoots voldoende verklaring

Van onze advocaat executeur nalatenschap. Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank het verzoek tot ontslag van verweerster als executeur van de nalatenschap van erflater afgewezen. Verzoekers gaan in hoger beroep.  Zij verzoeken het Hof  om verweerster te ontslaan als executeur testamentair. Zij vragen voorts de benoeming van een opvolgend executeur. De executeur verweert zich [...]

Door | 29 januari 2018

Nog een keer art. 3:194 BW: het opzettelijk verzwijgen van een goed

In art. 3:194 BW is geregeld dat de deelgenoot die een goed opzettelijk verzwijgt, zijn aandeel in dat goed verbeurd. Dus: stel, er zijn vijf erfgenamen en er is één erfgenaam A die weet heeft van een bankrekening van erflater en ook toegang heeft tot die bankrekening. Als de boedelbeschrijving wordt gemaakt verzwijgt deze erfgenaam [...]

Door | 16 januari 2018