Hoger beroep tegen schorsing van een executeur? Het Hof besteedt er weinig tijd aan

Het Hof Arnhem-Leeuwarden had op 22 augustus 2017 weinig tijd nodig. Aan de orde was het ontslag van een executeur. Partijen zijn de kinderen van erflater. Eén van de kinderen, verweerder, is benoemd tot executeur en heeft die benoeming aanvaard. Eén van de andere kinderen verzoekt de kantonrechter om de executeur te ontslaan en hangende [...]