Geen belang bij ontslag als de executeur klaar is met zijn werk

Onze advocaat executeur zag de volgende uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 6 oktober 2017. De kwestie speelde in een ontslagprocedure executeur nalatenschap. Enkele erfgenamen hebben ontslag van de executeur gevraagd wegens gewichtige redenen. Tevens is gevraagd om de executeur hangende het onderzoek te schorsen. Aanvullend is gevraagd om de benoeming van een opvolgend executeur [...]